Główny Urząd Statystyczny podał szczegółowe informacje o wzroście PKB

Główny Urząd Statystyczny podał szczegółowe informacje o wzroście PKB

Robotnik na budowie
Robotnik na budowie / Źródło: Fotolia / sculpies
Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w III kwartale 2017 roku o 4,9 proc. r/r wobec 4 proc. wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych.

„PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 4,9 proc. w porównaniu z III kwartałem 2016 r. To oznacza poprawę dynamiki realnej o 0,2 pkt proc. w porównaniu z szybkim szacunkiem” – czytamy w komunikacie. W III kwartale 2017 r. Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,2 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem (wg szybkiego szacunku wzrost w tym ujęciu wyniósł 1,1 proc.) i był wyższy niż przed rokiem o 5,2 proc. (wobec 5 proc. wg szybkiego szacunku), podał także GUS.

W ujęciu niewyrównanym sezonowo w III kw. 2017 r. popyt krajowy wzrósł o 3,9 proc. wobec wzrostu o 5,5 proc. w II kw. 2017 r. Spożycie ogółem w III kw. br. wzrosło o 4,1 proc. (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych – o 4,8 proc., publiczne – o 1,9 proc. (w II kw. 2017 r. wzrost odpowiednio: +4,2 proc., +4,9 proc., +2,1 proc.), podał też Urząd.

Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 3,3 proc. w III kw. 2017 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 3,3 proc. (wobec wzrostu akumulacji o 11,6 proc. oraz nakładów brutto na środki trwałe o 0,9 proc. – po rewizji – kwartał wcześniej).

Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 7,6 proc. w III kw. 2017 r (wobec 3,1 proc. wzrostu w II kw. 2017 r.), zaś import wzrósł o 5,7 proc. w III kw. 2017 r (wobec 6 proc. wzrostu w II kw. 2017 r.), podał też Urząd. Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wzrosła o 4,8 proc. wobec wzrostu o 3,7 proc. w II kw. 2017 r.

Czytaj także

 2
  • Brawo Polska,u nas PKB rosnie az na 1.8 % w rok.
    Dzieki zlodzieju Poroszenko,ktory caly system Panstwowy wybudowaw pod swoe firmy.
    Rezultat-Ukraina naibiednieszy Krai Europy.
    • No przecież PiS miał zniszczyć polską gospodarkę(a zaraz potem demokrację), a nie ją rozwijać. Czy jakaś sputnikowa onuca może wytłumaczyć mi ten fenomen?