Sejm uchwalił „Konstytucję Biznesu”. Projekty trafią teraz do Senatu

Sejm uchwalił „Konstytucję Biznesu”. Projekty trafią teraz do Senatu

biznes fot. exclusive-design/Fotolia.pl
Sejm uchwalił projekty ustaw rządowych składających się na tzw. Konstytucję Biznesu. Projekty trafią teraz pod obrady Senatu.

„To największą od 30 lat reforma prawa gospodarczego. Ma uwolnić polską przedsiębiorczość i być fundamentem dla wszystkich innych proprzedsiębiorczych aktywności rządu” - czytamy w komunikacie Kancelarii Sejmu.

Na Konstytucję dla biznesu składają się projekty ustaw: Prawo przedsiębiorców, o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców i o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne [powyższe] ustawy dotyczące działalności gospodarczej i projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

Pod koniec października 2017 roku Mateusz Morawiecki zapowiadał, że Konstytucja Biznesu będzie to największa zmiana prawa gospodarczego od dwudziestu kilku lat.

Prezentując „Konstytucję Biznesu” w listopadzie ubiegłego roku Morawiecki zapowiadał, że będzie ona przewidywała likwidację numeru identyfikacyjnego REGON oraz liczne uproszczenia podatkowe. Ma też zakładać także m.in. że działalność na najmniejszą skalę będzie mogła być prowadzona bez konieczności rejestracji, a nowe firmy przez 6 miesięcy miałyby nie opłacać składek na ubezpieczenie społeczne.

Źródło: ISBnews

Czytaj także

 0