Łatwiej odzyskasz pieniądze po błędnym przelewie. Prezydent podpisał ustawę

Łatwiej odzyskasz pieniądze po błędnym przelewie. Prezydent podpisał ustawę

Andrzej Duda
Andrzej Duda / Źródło: Newspix.pl / TEDI
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw dotyczącą kwestii tzw. „błędnych przelewów”.

– Dzięki jednogłośnemu przegłosowaniu tej ustawy w polskim Sejmie i Senacie - bo żaden z posłów się nie sprzeciwił, ani też żaden nie wstrzymał się od głosu i podobnie było z senatorami - mogę dzisiaj podpisać ustawę, która ułatwi życie wielu ludziom w Polsce, która też być może umożliwi wyjście z wielu trudnych sytuacji, czy też wręcz wielu dramatów. Otóż następuje zmiana ustawy o usługach płatniczych i innych ustaw. Zmiana z pozoru drobna, ale doniosła w swoich skutkach – powiedział Andrzej Duda podczas uroczystości podpisania ustawy.

Prezydent przypomniał, że w 2011 r. weszła w życie nowa ustawa o usługach płatniczych, która m.in. wprowadzała do polskiego systemu prawnego rozwiązania przewidziane w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady, tzw. PSD1, która zwalniały banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe z weryfikacji, czy podany przez nadawcę przelewu numer rachunku bankowego odbiorcy jest zgodny z danymi identyfikującymi odbiorcę: imieniem, nazwiskiem, adresem czy też nazwą, jeżeli chodziło o podmiot gospodarczy.

Prezydent wyjaśnił szczegóły ustawy

– Istotnym elementem stał się de facto numer rachunku bankowego. Skutek tego jest taki, że jeżeli ktoś nawet poda prawidłowo dane odbiorcy, ale pomyli się w tzw. unikatowym identyfikatorze, czyli de facto numerze rachunku bankowego, poda numer nieprawidłowy, to wówczas dostawca tej usługi, czyli bank, przelewa po prostu na ten podany rachunek bankowy kwotę i transakcja jest dokonana w sposób prawidłowy – dodał prezydent.

– Jeżeli technicznie numer jest prawidłowy, przelew zostaje zrealizowany, a w przypadku błędu nadawca przelewu praktycznie nie wie, na czyje konto trafiły pieniądze. Jeżeli zwróci się do banku z informacją o błędzie, bank może co najwyżej zwrócić się do odbiorcy, ale nie może przekazać nadawcy danych faktycznego odbiorcy – kontynuował Andrzej Duda.

Prezydent Duda wyjaśnił, że dzięki temu rozwiązaniu banki zostają zobligowane, żeby natychmiast przekazać informację temu, kto nienależnie odebrał pieniądze o tym, że dostał je nienależnie; drugi element - mają obowiązek poinformowania także, że są zmuszone udostępnić dane, bo taka zmiana następuje tą ustawą.

Czytaj także:
Grupa „Angelo” rozbita, zatrzymano 17 osób. Mogli wyłudzić nawet milion złotych

Czytaj także

 1