Pomyliłeś się dokonując przelewu? Łatwiej odzyskasz pieniądze. Prezydent podpisał ustawę

Pomyliłeś się dokonując przelewu? Łatwiej odzyskasz pieniądze. Prezydent podpisał ustawę

komputer fot. peshkova/fotolia.pl
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawę o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw dotyczącą kwestii tzw. „błędnych przelewów”.

– Dzięki jednogłośnemu przegłosowaniu tej ustawy i w polskim Sejmie, i w polskim Senacie – bo żaden z posłów się nie sprzeciwił, ani też żaden nie wstrzymał się od głosu i podobnie było z senatorami – mogę dzisiaj podpisać ustawę, która ułatwi życie wielu ludziom w Polsce, która też być może umożliwi wyjście z wielu trudnych sytuacji, czy też wręcz wielu dramatów. Otóż następuje zmiana ustawy o usługach płatniczych i innych ustaw. Zmiana z pozoru drobna, ale doniosła w swoich skutkach – powiedział Duda podczas uroczystości podpisania ustawy.

Przypomniał, że w 2011 r. weszła w życie nowa ustawa o usługach płatniczych, która m.in. wprowadzała do polskiego systemu prawnego rozwiązania przewidziane w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady, tzw. PSD1, która zwalniały banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe z weryfikacji, czy podany przez nadawcę przelewu numer rachunku bankowego odbiorcy jest zgodny z danymi identyfikującymi odbiorcę: imieniem, nazwiskiem, adresem czy też nazwą, jeżeli chodziło o podmiot gospodarczy.

– Istotnym elementem stał się de facto numer rachunku bankowego. Skutek tego jest taki, że jeżeli ktoś nawet poda prawidłowo dane odbiorcy, ale pomyli się w tzw. unikatowym identyfikatorze, czyli de facto numerze rachunku bankowego, poda numer nieprawidłowy, to wówczas dostawca tej usługi, czyli bank, przelewa po prostu na ten podany rachunek bankowy kwotę i transakcja jest dokonana w sposób prawidłowy – dodał prezydent.

Jeżeli technicznie numer jest prawidłowy, przelew zostaje zrealizowany, a w przypadku błędu nadawca przelewu praktycznie nie wie, na czyje konto trafiły pieniądze. Jeżeli zwróci się do banku z informacją o błędzie, bank może co najwyżej zwrócić się do odbiorcy, ale nie może przekazać nadawcy danych faktycznego odbiorcy, tłumaczył dalej.

– Dzięki temu rozwiązaniu banki zostają zobligowane, żeby po pierwsze, banki zostają zobligowane do tego, żeby natychmiast przekazać informację temu, kto nienależnie odebrał pieniądze o tym, że dostał je nienależnie; drugi element – mają obowiązek poinformowania także, że są zmuszone udostępnić dane, bo taka zmiana następuje tą ustawą – wskazał Duda.

Oznacza to umożliwienie dochodzenia zwrotu środków na drodze sądowej.

Czytaj także

 2
  •  
    durniu to aby pis dowaci w razie jak pomyla konta przy oddawaniu tego co ""slusznie im sie nalezalo"
    cha cha cha cha kwa
    •  
      to raczej POdpis nie dla nas zwykłych obywateli , my sie nie mylimy , po 5 razy poprawność przelewu sprawdzamy, to raczej POdpis dla krętaczy , głównie dla Petru , Schetyny i ich księgowych, to oni najwięcej robią "POmyłek" POtem zaPOminają ...