Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,4 proc., w strefie euro - 8,5 proc.

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,4 proc., w strefie euro - 8,5 proc.

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / igor_kell
Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,4 proc. w marcu br. wobec 4,4 proc. w poprzednim miesiącu – podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W marcu 2017 r. wynosiła 5,1 proc..

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 754 tys. w marcu wobec 760 tys. miesiąc wcześniej. W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w marcu 7,1 proc., z kolei w strefie euro – 8,5 proc.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec marca br. 6,6 proc.

Czytaj także:
Kolejny dzień wolny od pracy? Senat nie wyklucza takiej możliwości

Czytaj także

 0