Sejm przyjął nowelizację tzw. ustawy terminalowej

Sejm przyjął nowelizację tzw. ustawy terminalowej

Dostawa do terminalu LNG w Świnoujściu
Dostawa do terminalu LNG w Świnoujściu / Źródło: polskielng.pl
Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw, które trafią teraz do Senatu.

Projektowana regulacja ma przyczynić się do zakończenia rozbudowy terminalu i budowy gazociągu Baltic Pipe w terminie, tj. najpóźniej do końca 2022 r. Za przyjęciem projektu ustawy głosowało 432 posłów, nikt nie był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

„Niniejszy projekt zmiany ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw [...] ma na celu umożliwienie sprawnej realizacji polityki rządu na rzecz dywersyfikacji źródeł gazu w Rzeczypospolitej Polskiej” - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

W projekcie przewidziano rozwiązania zapewniające usprawnienia procesu realizacji inwestycji w systemie przesyłowym gazu, w szczególności:

  • doprecyzowano przepisy budzące wątpliwości interpretacyjne,
  • naprawiono błędy zawarte w ustawie terminalowej, w tym przez zastosowanie dobrze funkcjonujących rozwiązań przewidzianych w innych tzw. specustawach,
  • zweryfikowano listę inwestycji objętych ustawą przez zmianę części już istniejących oraz dodanie nowych,
  • wprowadzono rozwiązania prawne uwzględniające specyfikę projektu Baltic Pipe, dotyczące m.in. objęcia polską taryfą przesyłową inwestycji realizowanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj także

 0