32 proc. energii z OZE do 2030 roku. Negocjatorzy KE, Parlamentu i Rady UE uzgodnili cel

32 proc. energii z OZE do 2030 roku. Negocjatorzy KE, Parlamentu i Rady UE uzgodnili cel

Flaga UE przed siedzibą KE
Flaga UE przed siedzibą KE / Źródło: Fotolia / fot. Andrey Kuzmin
Przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej uzgodnili nowy cel udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu dla całej UE na 32 proc. w 2030 r. z możliwością podniesienia go najpóźniej w 2023 r. –  podała Komisja.

„W nowych ramach regulacyjnych znalazł się wiążący cel dotyczący energii odnawialnej dla UE dla poziomie 32 proc. w 2030 r. z klauzulą rewizji w górę do 2023 r. W dużym stopniu przyczyni się to do realizacji priorytetu politycznego Komisji wyrażonego przez przewodniczącego Junckera w 2014 r., którym jest uzyskanie roli lidera w energii odnawialnej” - czytamy w komunikacie.

Uzgodniono także poprawki dotyczące programów wsparcia dla źródeł odnawialnych, optymalizację procedur administracyjnych, ramy prawne dla zużycia własnego, bardziej ambitne cele dla sektorów transportu, ogrzewania i chłodzenia, a także zwiększenie zrównoważenia w korzystaniu z biomasy i biogazu.

– Te uzgodnienia to ciężko wypracowana wygrana w toku naszych starań na rzecz uwolnienia prawdziwego potencjału transformacji na rzecz czystej energii w Europie. To nowe ambitne założenie pomoże nam osiągnąć cele porozumienia paryskiego i przełoży się na większą liczbę miejsc pracy, niższe rachunki za energię dla konsumentów i mniejszy import energii. Szczególnie cieszy mnie nowy europejski cel 32%. Wiążący charakter celu zapewni również dodatkową pewność inwestorom. Wzywam teraz Parlament Europejski i Radę do kontynuowania negocjacji z takim samym zaangażowaniem i do uzupełnienia pozostałych propozycji zawartych w pakiecie 'Czysta energia dla wszystkich Europejczyków'. W ten sposób znajdziemy się na właściwej drodze do długoterminowej strategii, którą Komisja zamierza przedstawić do końca tego roku" –powiedział komisarz ds. klimatu i energii Miguel Arias Cañete, cytowany w komunikacie.

Tekst dyrektywy będzie musiał został formalnie zatwierdzony przez Parlament i Radę. Po jego publikacji i wejściu w życie, państwa członkowskie będą miały 18 miesięcy na dostosowanie prawa krajowego do ustalonych wymogów.

Czytaj także

 1
  • Próbował już ktoś swoich sił na inwestycjach w Hot Forex? Podobno dobre warunki....