Rząd przeznaczy z budżetu na pomoc rolnikom i rybakom 799,5 mln zł

Rząd przeznaczy z budżetu na pomoc rolnikom i rybakom 799,5 mln zł

Gospodarstwo rolne, zdjęcie ilustracyjne
Gospodarstwo rolne, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / infobity blue
Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi. Przyjęte też zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ws. szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na realizację programu w 2018 r. rząd przeznaczy z budżetu państwa 799,5 mln zł.

Według danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, susza rolnicza występuje na obszarze całej Polski – w 82,97 proc. gmin kraju na powierzchni 63,14 proc. gruntów ornych. Ponadto, na południu Polski wystąpiła powódź, która zniszczyła m.in. uprawy rolne.

W komunikacie podano, że pomoc dla gospodarstw rolnych i rybackich będzie udzielania w 2018 r. w formie:

  • dotacji dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (dotacje będą przysługiwały do powierzchni upraw, na których szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią objęły co najmniej 30% danej uprawy),
  • dotacji dla podatników podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
  • spłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na rzecz banków pełnego oprocentowania (przez okres nie dłuższy niż 2 lata) w przypadku zawieszenia przez nie spłaty preferencyjnych kredytów z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR (chodzi o producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zaprzestali ich produkcji)

Na realizację programu w 2018 r. rząd przeznaczy z budżetu państwa 799,5 mln zł, z tego:

  • 25 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji,
  • 60 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów należnego od kredytobiorców,
  • 697 mln na dotacje do 1 ha zniszczonych w co najmniej 30 proc. upraw rolnych,
  • 17,5 mln zł na dotacje do 1 ha powierzchni stawów

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Rozporządzenie będzie obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj także:
Beata Wiater miała wypadek. Pokazała zdjęcia, szuka sprawcy

Czytaj także

 0