W jakich firmach sprawdzi się faktoring?
Materiał partnera

W jakich firmach sprawdzi się faktoring?

Faktoring
Faktoring / Źródło: Fotolia
Zgodnie z teorią hierarchii źródeł finansowania firma powinna w pierwszej kolejności korzystać z wewnętrznych źródeł, np. zysku. Coraz więcej współczesnych przedsiębiorstw odchodzi jednak od tej zasady, ponieważ w zewnętrznych formach finansowania widzi duży potencjał. Tak jest m.in. w przypadku faktoringu – usługi, która z roku na rok cieszy się większą popularnością. Poznaj jego istotę i sprawdź, czy to rozwiązanie korzystne również dla ciebie.

Nawet 15,4 tys. firm korzysta z faktoringu – tak wynika z danych opublikowanych przez Polski Związek Faktorów (dane po II kwartale 2018 roku). Rosnące zainteresowanie to efekt korzyści wypływających z tej formy finansowania – pozwala ona bowiem utrzymać dobre wskaźniki finansowe bez konieczności sięgania po inne produkty finansowe, takie jak kredyty bankowe.

Na czym polega faktoring?

Faktoring to usługa, która polega na uzyskaniu środków wynikających z wystawionych przez przedsiębiorstwo (faktoranta) faktur z odroczonym terminem płatności. Wypłatą pieniędzy zajmuje się firma faktoringowa (faktor), która dokonuje jej na poczet przyszłej należności regulowanej przez odbiorcę faktury (kontrahenta).

Kto może skorzystać z takiego rozwiązania?

Usługi faktoringowe powstały z myślą o wszystkich przedsiębiorstwach – niezależnie od branży. Tego rodzaju produkt finansowy przeznaczony jest m.in. dla:

 • start-upów,
 • jednoosobowych działalności gospodarczych,
 • firm z sektora MŚP,
 • firm działających w branży transportowej,
 • firmy z branży HoReCa,
 • firm budowlanych,
 • firm produkcyjnych.

Z usług tego typu może skorzystać każde przedsiębiorstwo, którego celem jest m.in.:

 • zachowanie płynności finansowej,
 • zwiększenie konkurencyjności poprzez oferowanie kontrahentom wydłużonych terminów płatności,
 • finansowanie bieżącej działalności bez konieczności angażowania nadwyżek finansowych.

Warto przy tym podkreślić, że średnia lub słaba ocena finansowa wcale nie jest przeciwwskazaniem do ubiegania się o faktoring – usługi oferowane są w oparciu o uproszczone procedury i zabezpieczone m.in. wekslem in blanco. Dlatego z faktoringu mogą skorzystać także przedsiębiorstwa, które zmagają się z zatorami płatniczymi wynikającymi z wystawiania faktur z odroczonym terminem płatności.

Faktoring także dla nowych firm?

Usługi świadczone przez firmy faktoringowe skierowane są nie tylko do przedsiębiorstw, które mogą pochwalić się długim stażem w danej branży. Dlatego sporą popularnością cieszy się faktoring dla nowych firm – takie rozwiązanie jest bowiem dostępne łatwiej niż kredyt obrotowy czy inne produkty bankowe.

Formalności związane z przyznaniem środków zostały zredukowane do minimum: weryfikacja bardzo często trwa zaledwie kilkanaście minut, dzięki czemu pieniądze trafiają na wskazany rachunek bankowy jeszcze tego samego dnia. Możliwość dysponowania środkami na długo przed upływem wyznaczonego terminu płatności pozwala prowadzić działania mające na celu rozwój przedsiębiorstwa. Faktoring nie zamyka więc drogi do rozwijania biznesu – w przeciwieństwie np. do kredytu obrotowego niedostępnego dla nowo powstałych przedsiębiorstw, w tym start-upów.

Czy faktoring jest opłacalny?

Faktoring należy do zewnętrznych form finansowania bieżącej działalności, która sprawdzi się w każdym przedsiębiorstwie – bez względu na branżę, zasięg działalności czy liczbę zatrudnianych pracowników. Takie rozwiązanie niesie za sobą wiele korzyści.

Do najważniejszych zalet faktoringu zaliczyć można m.in.:

 • mniejsze ryzyko zatorów płatniczych – wcześniejsze dysponowanie środkami pozwala uregulować własne zobowiązania;
 • większą szansę na rozwój – zapewnia ją np. faktoring dla nowych firm;
 • lepszą dostępność – bez względu na staż działalności;
 • możliwość wynegocjowania rabatów – wcześniejsza spłata własnych zobowiązań pozwala uzyskać lepsze warunki współpracy z dostawcami;
 • większą atrakcyjność biznesową – wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności może przyczynić się do pozyskania większej liczby kontrahentów.

Jeżeli zależy ci na poprawie rentowności przedsiębiorstwa, skorzystaj z faktoringu. Ta nowoczesna usługa pozwala każdej firmie na sfinansowanie bieżącej działalności – niezależnie od branży i formy prowadzonego biznesu.

Czytaj także

 2
 • Do wymienionych w artykule celów usługi należałoby dodać jeszcze zabezpieczenie przed niewypłacalnością kontrahenta - w przypadku faktoringu pełnego, którego udział w rynku faktoringowym to ponad 50%.
  •  
   Faktoring to dziś podstawa. Ja bym bez nfg miesiąca nie przeżył...