PKO BP z rekordami na koniec roku

PKO BP z rekordami na koniec roku

PKO Bank Polski jest najodporniejszy w Europie na wypadek kryzysu
PKO Bank Polski jest najodporniejszy w Europie na wypadek kryzysu
50 mld zł - tyle na ostatniej sesji 2018 r. warty był PKO Bank Polski. Taki rekordowy był dla banku cały rok 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. PKO BP Jako jedyna polska spółka wszedł w skład indeksu dużych spółek rynków rozwiniętych FTSE Russel. Jego aktywa wzrosły do najwyższego w historii poziomu 306 mld zł, w trzecim kwartale osiągnął również najwyższy w historii zysk netto, a wyniki europejskich stress testów potwierdziły że jest najbezpieczniejszym bankiem w Europie.

Bank chwali się, że miniony rok był też dla niego czasem umacniania się w technologiach bankowych. Jak podkreśla bank w komunikacie stale rośnie popularność aplikacji IKO, z sukcesem przeprowadzono największe w europejskim sektorze bankowym wdrożenie technologii blockchain oraz zainicjowano bezprecedensowy projekt utworzenia Chmury Krajowej.

Awans do indeksu dużych spółek rynków rozwiniętych FTSE Russel

PKO Bank Polski jako jedyny spośród polskich firm wszedł do grupy dużych spółek indeksu rynków rozwiniętych FTSE Russell, po wrześniowej reklasyfikacji naszego rynku do statusu rozwiniętego. Przeklasyfikowanie Polski z koszyka rynków wschodzących do rozwiniętych przez FTSE Russell jest pierwszą tego typu decyzją agencji od ponad dekady. Jest ona efektem ciągłej poprawy infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce, oraz nieprzerwanego wzrostu PKB. Polska czekała na tę decyzję od 2011 roku, kiedy to trafiła na listę obserwacyjną FTSE Russell.

PKO Bank Polski w szybkim tempie powiększa swoją sumę bilansową, która po III kwartałach wyniosła ponad 306 mld zł i była najwyższa w historii. Skala działalności banku jest ponad dwukrotnie większa niż 10 lat wcześniej. Dominującą pozycję PKO Banku Polskiego potwierdzają także bardzo dobre wyniki finansowe. Zysk grupy po trzech kwartałach wyniósł 2,73 mld zł i był niemal o 20 proc. wyższy niż przed rokiem. Przyczynił się do tego wyraźny wzrost wyniku na działalności biznesowej, który na koniec trzeciego kwartału wyniósł blisko 9,9 mld zł.

Ogłoszone na początku listopada wyniki europejskich stress testów potwierdziły wysoką odporność PKO Banku Polskiego na teoretyczne negatywne scenariusze makroekonomiczne i pokazały, że jest on najodporniejszy spośród wszystkich przebadanych banków. Silna baza kapitałowa banku powoduje, że nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach, symulowane w stress testach poziomy współczynnika CET 1 spełniają normy nadzorcze. W testach uczestniczyło czterdzieści osiem największych banków z Europy, w tym dwa z Polski.

Źródło: Wprost

Czytaj także

 2
  • Chwali się Polakom że zmądrzeli i nie idą do obcych banków, jednakże od PKO też wymagamy lojalności i nie zdzierania z nas poprzez wysokie prowizja i inne tego typu numery!
    Łaska pańska na pstrym koniu jeździ - to samo się tyczy PZU!
    • Ma tyle bo okrada ludzi. Robi to w ;bialych rekawiczkach; Mam dowody