Bezrobocie spadło do 14,4 proc.

Bezrobocie spadło do 14,4 proc.

Bezrobocie na koniec marca 2007 r. spadło do 14,4 proc., z 14,9 proc. w lutym - poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny w komunikacie przed konferencją prasową.

 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w końcu marca 2 mln 232,5 tys. osób i była niższa niż przed miesiącem o 98,7 tys. osób (czyli 4,2 proc.) oraz niższa o 589,6 tys. (20,9 proc.) od liczby bezrobotnych zarejestrowanych przed rokiem.

W stosunku do lutego 2007 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach; najbardziej znaczący w woj. opolskim (o 5,7 proc.), warmińsko-mazurskim (o 5,6 proc.), podlaskim (5,2 proc.) oraz lubuskim (5,1 proc.). Również w porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku bezrobocie zmniejszyło się we wszystkich województwach. Największy spadek wystąpił w woj.: dolnośląskim (o 26,3 proc.), pomorskim (o 25,1 proc.), wielkopolskim (24,8 proc.) oraz lubuskim (o 24 proc.).

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach: warmińsko- mazurskim (22,8 proc.), zachodniopomorskim (21,1 proc.), kujawsko- pomorskim (18,7 proc.) oraz lubuskim (18,5 proc.). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: małopolskie (11 proc.), wielkopolskie (11,3 proc.) oraz mazowieckie (11,5 proc.).

Najwięcej bezrobotnych do urzędów pracy w marcu 2007 r. napłynęło w woj.: lubuskim (2 proc.), warmińsko-mazurskim (1,8 proc.) oraz zachodniopomorskim (1,7 proc.). Najniższy w mazowieckim i małopolskim (po 0,8 proc.).

Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 186 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 0,7 tys. mniej niż w lutym 2007 r. i o 35,9 tys. mniej niż przed rokiem). Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 154,3 tys. osób, tj. 83 proc., to osoby rejestrujące się po raz kolejny (przed miesiącem 81 proc., przed rokiem 79,9 proc.).

Spośród nowo zarejestrowanych 27,8 proc. stanowiły osoby dotychczas niepracujące (przed miesiącem 27,4 i przed rokiem udział ten wyniósł 30,2 proc.).

Bez prawa do zasiłku pozostawało 1 mln 930,7 tys. osób (tj. 86,5 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych), wobec 2 mln 6,6 tys. osób (86,1 proc.) w lutym i 2 mln 433,7 tys. (86,2 proc.) w marcu 2006 r.

Z danych na koniec marca 2007 r. wynika, że 80 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 7,5 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego - 0,8 tys. osób (przed rokiem odpowiednio 118 zakładów, 7,7 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 1,2 tys. osób).

pap, ss

Czytaj także

 0