PIT przez Internet od 1 kwietnia

PIT przez Internet od 1 kwietnia

Od wtorku 1 kwietnia osoby fizyczne będą mogły rozliczyć podatek PIT drogą elektroniczną. Podstawowym warunkiem jest posiadanie tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą certyfikatu.

Podatnicy będą mogli złożyć przez internet deklaracje PIT 36 (działalność gospodarcza), PIT 36l (działalność rozliczana podatkiem liniowym), PIT 37 (przychody z pracy), PIT 38 (od zysków kapitałowych) oraz formularze PIT/0 i PIT/D (dotyczące ulg i odliczeń). Czas na składanie tych rozliczeń upływa 30 kwietnia, podatnicy mają więc jeszcze miesiąc.

Wcześniej, od 16 sierpnia 2006 r., rozliczenie drogą elektroniczną było dostępna dla największych firm, których roczne przychody przekraczają 5 mln euro. Jednak według danych Ministerstwa Finansów z końca ubiegłego roku, z tej możliwości korzystało jedynie 8 proc. uprawnionych przedsiębiorstw.

Od 1 stycznia 2008 roku elektronicznie mogą rozliczać się wszystkie firmy. Zaś od 1 kwietnia będzie to dostępne także dla "zwykłych" podatników. Jednak zdaniem części ekspertów, głównym utrudnieniem przy korzystaniu z tej możliwości będzie konieczność zakupu podpisu elektronicznego oraz konieczność załatwienia części formalności "na papierze".

W Polsce tzw. certyfikaty kwalifikowane sprzedają trzy firmy: Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych (pod marką Sigillum), Krajowa Izba Rozliczeniowa (pod marką Szafir) oraz Unizeto (pod marką Certum).

Należące do PWPW Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oferuje kompletny zestaw podpisu elektronicznego za 401,38 zł brutto (329 zł netto). W zestawie znajduje się: karta kryptograficzna Sigillum - nośnik kluczy kryptograficznych i powiązanych z nimi certyfikatów, czytnik kart kryptograficznych, oprogramowanie do czytnika i karty, służące m.in. do zmiany kodów PIN karty i zarządzania certyfikatami zapisanymi na karcie, certyfikat kwalifikowany Sigillum Top i certyfikat komercyjny Sigillum Basic.

Jest to wydatek jednorazowy. Po roku, czyli po upływie ważności certyfikatu, właściciel uiszcza roczną opłatę, która obecnie wynosi 95 zł netto za odnowienie certyfikatu.

Jednak aby złożyć deklarację podatkową przez Internet, trzeba najpierw złożyć do urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie i uzyskać zaświadczenie urzędu.

Zawiadomienie składa się w formie "papierowej" na formularzu ZAW- E1. Następnie podatnik lub upoważniona przez niego osoba wysyła elektronicznie formularz ZAW-E2 (zgłoszenie upoważnienia) za pośrednictwem portalu www.e-deklaracje.gov.pl. Do złożenia ZAW-E2 konieczny jest podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem. Po otrzymaniu tych dokumentów urząd skarbowy ma 30 dni na zbadanie zgodności zgłoszonych danych. Podatnik otrzymuje zaświadczenie ZAS- E, pozwalające mu przesyłać e-deklaracje.

ab, pap

Czytaj także

 0