Słowacja: od 24 sierpnia ceny w euro i koronach

Słowacja: od 24 sierpnia ceny w euro i koronach

Słowacja rozpoczyna wkrótce następny etap przechodzenia na europejską walutę. Od 24 sierpnia ceny wszystkich towarów mają być obowiązkowo podawane w koronach i w euro.

1 stycznia 2009 roku Słowacja jako 16. kraj dołączy do Eurolandu. Do 16 stycznia obowiązywać będą ceny w obu walutach, ale już podawane w odwrotnej kolejności - najpierw euro, potem stara, odchodząca w przeszłość korona.

Termin 24 sierpnia, podany przez resort finansów i bank centralny, daje słowackim podmiotom gospodarczym nieco więcej czasu na dostosowanie się do  nowych wymogów. Pierwotnie zakładano, że obowiązek podawania cen w koronach i  euro wejdzie w życie już 8 sierpnia.

Przez pierwsze 16 dni przyszłego roku na Słowacji utrzymany zostanie równoległy obieg koron i euro, ale w sklepach klientom wydawane będą tylko banknoty i monety euro. Do końca 2009 roku korony będzie można swobodnie wymieniać na euro w bankach komercyjnych, natomiast później tylko w placówkach centralnego Banku Narodowego Słowacji.

Podobnie jak inne państwa strefy euro, Słowacja bije własne monety euro. Nominały 1 i 2 euro mają na rewersie słowacki herbowy podwójny krzyż, monety 10, 20 i 50 centów widok zamku w Bratysławie, a 1,2 i 5 centów tatrzański szczyt Krywań.

Kurs wymienny słowackiej waluty narodowej wobec waluty europejskiej ministrowie finansów UE określili na początku lipca na 30,126. Słowacja będzie pierwszym krajem Europy Wschodniej, w którym narodową walutę zastąpi euro, i  czwartym z nowych krajów członkowskich: po Słowenii, Cyprze i Malcie.

nd, pap

Czytaj także

 0