Rząd będzie mógł udzielać gwarancji do 40 mld zł

Rząd będzie mógł udzielać gwarancji do 40 mld zł

Sejm przyjął poprawki rządu do projektu ustawy budżetowej na 2009 r., które umożliwiają udzielanie przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji do kwoty 40 mld zł.
Sejm przyjął ponadto autopoprawkę rządu, która umożliwia rządowi udzielenie kredytów i pożyczek rządom innych państw na podstawie umów międzynarodowych do kwoty 2 mld zł.

Sejm przyjął autopoprawkę rządu do projektu ustawy budżetowej na 2009 rok, zakładającą zmniejszenie o prawie miliard złotych przyszłorocznych rezerw celowych i o ponad 700 mln zł wydatków m.in. na niektóre instytucje publiczne.

Cięcia są konsekwencją niższego wzrostu gospodarczego; dochody budżetu będą niższe o ponad 1,7 mld zł. Jednocześnie rząd założył cięcia wydatków o taką samą kwotę, co ma umożliwić utrzymanie deficytu budżetowego na planowanym poziomie 18,2 mld zł.

Zgodnie z poprawką, Sąd Najwyższy dostanie 12 mln zł mniej, NSA - 10 mln zł mniej, na budownictwo będzie 70 mln zł mniej, a Ministerstwo Obrony Narodowej otrzyma 72 mln zł mniej.

Na rozwój wsi zostanie przeznaczone 30 mln zł mniej, na sprawy wewnętrzne - 35 mln zł mniej, zabezpieczenie społeczne - 191 mln zł mniej, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - 86 mln zł mniej. Budżet w części "środki własne UE" zostanie zmniejszony o 200 mln zł.

Rezerwy celowe zostaną zmniejszone łącznie o 973,2 mln zł. Najwięcej, bo 324 mln zł, straci rezerwa związana z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej. 267 mln zł mniej znajdzie się w rezerwie na finansowanie projektów z udziałem środków z UE, związanych m.in. ze wspólną polityką rolną i rybacką oraz naprawą i budową dróg lokalnych.

Rezerwa na kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych będzie niższa o 78 mln zł. O 50 mln zł mniejsze będą odpowiednio rezerwy: na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i zwiększenie zatrudnienia w inspektoratach weterynarii, zwiększenie wynagrodzeń w administracji.

Rezerwa na infrastrukturę drogową i portową będzie niższa o 30 mln zł, na wyprawkę szkolną o 15 mln zł, a na program "Komputer dla Ucznia" o 20 mln zł.

Sejm przyjął poprawkę PO do projektu ustawy budżetowej na 2009 rok, zakładającą zmniejszenie o 14,8 mln zł wydatków na kancelarię Sejmu. 

Pieniądze te mają zostać przeznaczone na rezerwę celową, przewidującą środki na zadośćuczynienie rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983.

Sejm przyjął poprawkę zmniejszającą dotację do Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o 50 mln zł.

Pozyskane w ten sposób fundusze zostaną przeznaczone na rezerwy celowe związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt i finansowanie programów zwalczania takich chorób.

Romuald Ajchler z Lewicy powiedział, że pieniądze mają zostać przekazane m.in. na program zwalczania choroby Aujeszkyego u świń. Jego realizacja rozpoczęła się w tym roku.

"Możemy zostać uznani za kraj wolny od tej choroby, co niesie za sobą wielkie korzyści" - powiedział poseł. Według niego mimo poprawki w 2009 r. pieniędzy na ten program będzie jednak mniej niż w tym roku.

Wiceminister finansów Elżbieta Suchocka-Roguska powiedziała, że "jeżeli będą możliwości w budżecie" resort podejmie decyzje o zwiększeniu środków na program, gdyby w trakcie roku zabrakło środków na realizację programu.

ab, pap

Czytaj także

 0

Czytaj także