Co dziesiąta osoba na zwolnieniu była zdolna do pracy

Co dziesiąta osoba na zwolnieniu była zdolna do pracy

Co dziesiąta osoba, której ubiegłoroczne zwolnienie skontrolowali orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, była zdolna do pracy. Z tego tytułu cofnięto zasiłki na łączną kwotę 78,4 mln zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych skontrolował 250 tys. wydanych orzeczeń o  czasowej niezdolności do pracy; w przypadku 24,3 tys. osób wstrzymał wypłatę zasiłku - poinformował ZUS w komunikacie. Sprawdzano prawidłowość wydawania zwolnień lekarskich, orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy i  potrzebie rehabilitacji.

Weryfikując prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich, lekarze orzecznicy ZUS skontrolowali w ub. roku 68,9 tys. ubezpieczonych. W efekcie pozbawiono prawa do zasiłku 2,7 tys. osób. Cofnięto zasiłki w łącznej kwocie 3,8 mln.

Po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego ZUS ograniczał podstawę wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w 2008 r. obniżył wypłaty o 63,4 mln zł.

ZUS ma także prawo do obniżania o 25 proc. wysokości zasiłku chorobowego i  opiekuńczego za okres od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego; jeżeli nie zostało dostarczone w ciągu 7 dni od daty otrzymania. Z tego tytułu w 2008 r. obniżono wypłaty zasiłków o 6,9 mln zł.

Ograniczono także o 4,1 mln zł kwotę zasiłków z tytułu rehabilitacji leczniczej.

W 2008 roku ZUS wypłacił zasiłki chorobowe w wysokości 4,9 mld. zł.

ND, PAP

Pitbul: pies na polityków. Nowy portal rozrywkowy zaprasza!

Czytaj także

 0