Wiadomości z GUS-u nie napawają optymizmem

Wiadomości z GUS-u nie napawają optymizmem

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym jest w lutym oceniany negatywnie, gorzej niż w styczniu i w analogicznym miesiącu ostatnich dziewięciu lat - podał GUS w komunikacie.

W lutym ogólny klimat koniunktury jest oceniany negatywnie, gorzej niż w styczniu (minus 18 wobec minus 13).

Poprawę koniunktury sygnalizuje 13 proc. badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie - 31 proc. (przed miesiącem odpowiednio 15 proc. i 28 proc.).

Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Przedsiębiorcy odnotowują dalsze ograniczanie bieżącego portfela zamówień, na co wpływa spadek krajowego i - w nieco mniejszym stopniu - zagranicznego portfela zamówień" - napisano.

"Zmniejsza się bieżąca produkcja. W najbliższych trzech miesiącach spadek portfela zamówień i produkcji może być zbliżony do przewidywań ze stycznia. Utrzymuje się nadmierny stan zapasów wyrobów gotowych" - dodają autorzy badań.

Mimo terminowego ściągania należności od kontrahentów, zwiększają się trudności w regulowaniu zobowiązań finansowych. Także prognozy w tym zakresie są nieco bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem - wynika z badań GUS.

Planowane jest zmniejszenie zatrudnienia, bardziej znaczące od prognozowanego w ubiegłym miesiącu.

Spadek cen może być zbliżony do przewidywań ze stycznia.


Oceny ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie są w lutym negatywne, gorsze niż w styczniu i w analogicznym miesiącu ostatnich dziewięciu lat - podał GUS.

Spowodowane jest to pogorszeniem ocen dotyczących bieżącego i przyszłego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej badanych przedsiębiorstw.

W lutym ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 31 (w styczniu minus 18).

Poprawę koniunktury sygnalizuje 9 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 40 proc. (w styczniu odpowiednio 13 proc. i 31 proc.). Pozostałe uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Firmy odnotowują dalszy spadek portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej.

"Przewidywania w tym zakresie na najbliższe trzy miesiące są również niekorzystne i gorsze od formułowanych w styczniu. Spośród badanych przedsiębiorstw 18 proc. (przed rokiem 24 proc.) planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą" - napisano w komentarzu do badań.

"Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się, że w porównaniu z ubiegłym miesiącem portfel zamówień na roboty budowlano- montażowe na rynku zagranicznym może się zmniejszać" - dodają autorzy.

Oceny bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych są pesymistyczne i gorsze od zgłaszanych w styczniu.

Możliwy jest dalszy spadek cen realizacji robót budowlano- montażowych.

Planowane zmniejszenie zatrudnienia utrzymuje się na poziomie zbliżonym do prognozowanego w ubiegłym miesiącu.
Ogólny klimat koniunktury w handlu w lutym oceniany jest gorzej niż w styczniu oraz w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat. Wpływają na to negatywne oceny bieżącej i przyszłej sprzedaży oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw - podał GUS w komunikacie.

W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu kształtuje się na poziomie minus 10 (minus 4 w styczniu).

Poprawę koniunktury sygnalizuje 16 proc. badanych przedsiębiorstw (w styczniu 18 proc.), jej pogorszenie 26 proc. (przed miesiącem 22 proc.). Pozostałe uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

W lutym sygnalizowany jest spadek bieżącej i przyszłej sprzedaży.

"Sytuacja finansowa przedsiębiorstw jest oceniana gorzej niż w ubiegłym miesiącu. Utrzymuje się nadmierny stan zapasów towarów, przedsiębiorcy planują więc znacznie ograniczyć ilość towarów zamawianych u dostawców" - napisano.

Sygnalizowany jest wzrost cen towarów.

Na najbliższe miesiące planowany jest dalszy spadek zatrudnienia.

Oceny koniunktury w poszczególnych branżach handlu detalicznego są zróżnicowane.

"Najgorzej oceniają koniunkturę jednostki z branży pojazdy samochodowe - minus 10 (przed miesiącem minus 7). W branży żywnościowej wskaźnik wynosi minus 9 (minus 3 w styczniu), w branży włókno, odzież, obuwie - minus 4 (w ubiegłym miesiącu plus 6). Jedynie jednostki z branży gospodarstwo domowe oceniają koniunkturę mniej korzystnie niż w styczniu (plus 8 wobec plus 11 przed miesiącem)" - wynika z badań GUS.

pap, keb

Czytaj także

 0