Pomyśl o długach - nim będzie za późno

Pomyśl o długach - nim będzie za późno

fot. Photos.com
Twój kontrahent nie zapłacił kilku faktur. Nie chcesz stracić klienta, ale suma należności niebezpiecznie rośnie. Nie wiesz, czy to przejściowe kłopoty, czy twój dłużnik stoi na granicy bankructwa. Zatrudnisz firmę windykacyjną - stracisz klienta. Nie zatrudnisz - ryzykujesz. Co robić? - "Pomyśleć o Programie Ochrony Należności i to jak najszybciej" – radzi Wojciech Bogusławski z Bibby Financial Services.
Program Ochrony Należności zapewnia skuteczne i szybkie odzyskanie należności przy minimalnych kosztach. Stworzony jest z myślą o klientach oraz ich dłużnikach. Eksperci finansowi pomagają restrukturyzować zagrożone bankructwem firmy.

Program Ochrony Należności składa się z czterech etapów (na przykładzie firmy Bibby Financial Services):

I. MONITORING PŁATNOŚCI
Na tym etapie analizowane są zobowiązania dłużników. Monitoring pozwala minimalizować ryzyko wystąpienia trudności płatniczych w przedsiębiorstwie. Pomaga również pozyskać niezbędne informacje wykorzystywane następnie do opracowania programu restrukturyzacji należności.

II. POSTĘPOWANIE POLUBOWNE
To najważniejszy etap programu. - Odpowiednio przygotowane i przeprowadzone postępowanie polubowne jest najistotniejszym etapem w procesie dochodzenia roszczeń finansowych. Gwarantuje odzyskanie należności w krótkim czasie i przy minimalnych kosztach – zapewnia Wojciech Bogusławski z Bibby Financial Services.

Na tym etapie firmy:
• doprowadzają do uznania przez dłużnika długu w formie porozumienia, ugody lub oświadczenia. Ugoda czy porozumienie oparte jest zwykle na opracowanym przez ekspertów optymalnym programie restrukturyzacji należności opartym często na dodatkowych zabezpieczeniach (np.: hipoteka, weksel i inne).
• pozyskują informacje o majątku dłużnika i jego zobowiązaniach (m.in. z Krajowego Rejestru Długów, Europejskiego Rejestru Informacji Finansowej, danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego itp.)

III. POSTĘPOWANIE SĄDOWE
Kiedy dłużnik nie akceptuje przedstawionego porozumienia, po konsultacji z Klientem i po wypełnieniu przez niego wniosku windykacyjnego, kieruje się sprawę na drogę postępowania sądowego.

IV. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
Gdy wyrok sądu uprawomocni się, sprawę kieruje się na drogę egzekucji komorniczej.
Przed skierowaniem sprawy na drogę egzekucji komorniczej informuje się dłużnika o możliwości zawarcia ugody i uniknięcia dzięki temu kosztów komorniczych.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Programie Ochrony Należności i innych usługach oferowanych przez Bibby Financial Services zadzwoń pod numer telefonu 0 800 224 229 lub prześlij formularz zgłoszeniowy zamieszczony na www.bibbyfinancialservices.pl.

Czytaj także

 0