Nowelizacja czy cięcia budżetu?

Nowelizacja czy cięcia budżetu?

Rząd nie zdecydował o wielkości redukcji wydatków lub zwiększeniu deficytu budżetu w 2001 roku. Nie wiadomo jak zamierza załatać dziurę budżetową.
"Wobec zaistniałej sytuacji rząd bierze pod uwagę dwie możliwości działania, zwiększenie deficytu budżetu, po wtóre ograniczenie wydatków po dokonaniu ich szczegółowego przeglądu. Ograniczenie to nie naruszyłoby podstawowych zobowiązań państwa (...)" - mówił Jarosław Bauc, minister finansów.
"Wszelkie liczby będą podane po następnych posiedzeniach rządu" - powiedział. Wcześniej przedstawiciele rządu podawali, że rząd rozważy cztery warianty zaradzenia sytuacji wzrostu deficytu budżetowego po pięciu miesiącach do 99,3 proc. rocznego planu, między innymi wariant cięcia wydatków bez zwiększania deficytu.
W ocenie wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Steinhoffa, deficyt budżetu będzie można zwiększyć o 5-7 mld zł, bez szkody dla jego płynności. "Myślę, ze deficyt będzie można zwiększyć o kwotę rzędu 5-7 mld zł, utrzymując płynność. Ale podkreślam, że wymaga to dodatkowych symulacji, dodatkowej oceny rynku skarbowych papierów wartościowych" - powiedział wicepremier podczas sobotniej konferencji prasowej w Katowicach
les, pap

Czytaj także

 0

Czytaj także