Spada bezrobocie : - ) !

Spada bezrobocie : - ) !

Stopa bezrobocia spadła w maju do 15,7 proc. z 15,8 proc. w kwietniu. W maju było 2 mln 841,1 tys. bezrobotnych - podał Główny Urząd Statystyczny.
Największy spadek zatrudnienia w maju utrzymał się w górnictwie i kopalnictwie (spadło ono o 8 proc.). Nadal obniżało się też zatrudnienie w przetwórstwie przemysłowym (o 4,8 proc.). Zwiększyło się za to zatrudnienie w obsłudze nieruchomości i firm (o 8,5 proc.) oraz w hotelach i restauracjach (o 0,8 proc.).
Stopa bezrobocia w maju 2000 roku spadła do 13,6 proc. z 13,8 proc. w kwietniu. Taki sam poziom utrzymał się w czerwcu, natomiast od lipca 2000 roku stopa bezrobocia rosła, osiągając w marcu 2001 roku 15,9 proc. Dopiero w kwietniu spadła do 15,8 proc. i w maju do 15,7 proc.
Najwyższą stopę bezrobocia w maju 2001 roku odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (25,5 proc.), zachodniopomorskim (21,5 proc.), lubuskim (21,4 proc.), kujawsko-pomorskim (20,1 proc.) i dolnośląskim (19 proc.). Najniższą natomiast w województwie mazowieckim (11,9 proc.), małopolskim (12,5 proc.) i wielkopolskim (13,1 proc.)
Prawie połowa wszystkich bezrobotnych (42,6 proc.) mieszka na wsi.
W końcu maja 1,8 tys. zakładów pracy deklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 62,5 tys. pracowników, w tym 22,7 tys. osób z sektora publicznego.
nat, pap

Czytaj także

 0