Spada zadłużenie Skarbu Państwa : -)

Spada zadłużenie Skarbu Państwa : -)

Zadłużenie Skarbu Państwa w kwietniu spadło wobec marca o 0,9 proc., czyli o 2.584,6 mln zł, do 270.295,0 mln zł - podało Ministerstwo Finansów.
Natomiast w ciągu czterech pierwszych miesięcy tego roku zadłużenie wzrosło o 1,3 proc.
Zadłużenie krajowe wzrosło w kwietniu wobec marca o 1,5 proc., czyli o 2.372,7 mln zł, a w ciągu czterech pierwszych miesięcy tego roku wzrosło o 7,6 proc., do 157.010,9 mln zł.
W kwietniu nastąpił znaczy wzrost zadłużenia w obligacjach rynkowych o oprocentowaniu stałym - o 2.434,4 mln zł, czyli o 2,9 proc. Z tego powodu udział obligacji w zadłużeniu krajowym wzrósł z 53,7 proc. na koniec marca do 54,5 proc. w kwietniu.
Zadłużenie w bonach skarbowych wzrosło o 1.198,8 mln zł, czyli o 4,5 proc., co spowodowało wzrost ich udziału w ogólnym zadłużeniu do 17,8 proc., z 17,3 proc. na koniec marca.
Wzrosło też zadłużenie w obligacjach oszczędnościowych - o 8,7 proc., tj. o 228,2 mln zł. Spadło za to m.in. w obligacjach nierynkowych - o 9,3 proc., czyli o 1.258,4 mln zł.
Wzrosło zadłużenie Skarbu Państwa wobec banków komercyjnych (o 1,7 proc.), w sektorze pozabankowym (o 3,0 proc.) oraz zadłużenie z tytułu papierów wartościowych nabytych przez inwestorów zagranicznych (o 1,6 proc.). O 7,1 proc., czyli o 932,3 mln zł, spadło zadłużenie wobec NBP.
Zadłużenie zagraniczne spadło w kwietniu wobec marca o 4,2 proc., czyli o 4.957,3 mln zł, a w ciągu czterech pierwszych miesięcy tego roku spadło o 6,2 proc., do 113.284,2 mln zł.
nat, pap

Czytaj także

 0