UE pomoże Białorusi w poprawie jakości produktów żywnościowych

UE pomoże Białorusi w poprawie jakości produktów żywnościowych

Komisja Europejska ogłosiła w piątek przyznanie Białorusi pomocy w wysokości 10 mln euro. W poniedziałek do Mińska udaje się unijna komisarz ds.stosunków zagranicznych Benita Ferrero-Waldner.

Pomoc przeznaczona jest na poprawę jakości białoruskich produktów żywnościowych. 23 procent terytorium Białorusi zostało skażone podczas katastrofy nuklearnej w Czarnobylu w 1986 roku - przypomniała Komisja w komunikacie.

Ferrero-Waldner spotka się 22 czerwca z prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką.

"Białoruś zmierza w dobrym kierunku i uznając to, zaprosiliśmy Mińsk do Partnerstwa Wschodniego. Jeśli chcemy pogłębić nasze stosunki, na Białorusi powinny rozwijać się swobody demokratyczne, społeczeństwo obywatelskie powinno mieć możliwości zrzeszania się bez obawy przed prześladowaniami i aresztowaniem; dziennikarze krajowi i zagraniczni powinni mieć swobodę wykonywania swej pracy" - powiedziała w piątek Ferrero-Waldner.

"Jeśli nas przekonają, że w tych dziedzinach nastąpił postęp, Unia Europejska będzie miała wiele do zaoferowania Białorusi we wspólnym interesie" - podkreśliła.

Projekt Partnerstwa Wschodniego jest skierowany do sześciu byłych republik radzieckich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy i ma zbliżyć te kraje do UE, ale nie jest gwarancją przyszłego członkostwa w Unii.

Unia Europejska zawiesiła sankcje wobec prezydenta Łukaszenki, który rządzi żelazną ręką Białorusią od 1994 roku, i wznowiła kontakty polityczne z Mińskiem, gdy uwolniono z więzień ludzi uznawanych powszechnie na Zachodzie za więźniów politycznych.

pap, keb

Czytaj także

 0

Czytaj także