BCC: 2/3 firm nie zarabia?

BCC: 2/3 firm nie zarabia?

Prezes BCC Marek Goliszewski: Około 63 proc. przedsiębiorstw w Polsce ma  obecnie rentowność równą zeru. Spowodowane jest to głównie zbyt restrykcyjną polityką pieniężną.
"Polityka pieniężna prowadzona przez RPP przyczynia się do pogłębiania recesji i hamuje wzrost gospodarczy. Zbyt wysokie stopy procentowe powodują też zaciąganie kredytów przez przedsiębiorstwa za granicą" - powiedział Goliszewski na konferencji prasowej.

Uważa on, że stopy procentowe nadal są za wysokie, pomimo trzykrotnego obniżenia ich przez RPP w tym roku, łącznie o 350 pkt. bazowych, do 15,5-19,5 proc. Wysokie stopy procentowe są także przyczyną spadku popytu krajowego i braku nakładów inwestycyjnych, co powoduje zahamowanie rozwoju polskich przedsiębiorstw.

Członkowie BCC uważają też, że planowana emisja obligacji skarbowych na pokrycie zwiększonego deficytu uchwalonego przez Sejm w znowelizowanej ustawie budżetowej, stanie się konkurencją dla oszczędności, które powinny służyć inwestycjom. Uniemożliwi to obniżenie ceny pieniądza na rynku, czyli obniżkę stóp procentowych banku centralnego.

em, pap

Czytaj także

 0