60 mln dla powodzian

60 mln dla powodzian

Około 60 mln zł dodatkowo na usuwanie skutków powodzi zostanie przeznaczonych z opodatkowania wpływów z gier liczbowych i loterii pieniężnych - taką poprawkę przyjął Senat.
Poprawka ta stanowi, że specjalne rządowe konto zasilane byłoby w tym roku (od 1 września do końca grudnia) częścią wpływów z gier liczbowych i loterii pieniężnych. Według jej autora Andrzeja Chronowskiego (AWS), pozwoliłoby to zwiększyć pomoc dla powodzian o dodatkowe około 60 mln zł.
W sejmowej wersji nowelizacji nowelizacji ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach, na ten cel przeznaczono 12 mln zł.
Nowelizacja ustawy, umożliwia wykorzystanie na likwidację skutków tegorocznych powodzi środków znajdujących się na specjalnym koncie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Konto to zostało utworzone w związku z powodziami w 1997 i 1998 roku. Od sierpnia 1997 roku do końca 1998 roku kierowane było na to konto 35 proc. wpływów pochodzących z 20-procentowych dopłat od stawek gier liczbowych i loterii pieniężnych. Na koncie tym znajduje się obecnie 12 mln zł. Pieniądze te będą mogły być wykorzystane na pomoc dla tegorocznych powodzian.
nat, pap

Czytaj także

 0