GUS podał dane o bezrobociu

GUS podał dane o bezrobociu

Stopa bezrobocia w lipcu 2009 r. wyniosła 10,8 proc. wobec 10,7 proc. w czerwcu 2009 roku - podał GUS.

Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w II kw. 2009 roku 7,9 proc. wobec 8,3 proc. w I kw. 2009 roku. Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w II kw. 54,7 proc. wobec 54,5 proc. kwartał wcześniej, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 50,4 proc. wobec 50,0 proc. Badanie BAEL jest publikowane kwartalnie.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu lipca 2009 roku wyniosła 1 mln 676,1 tys. osób.

Z danych GUS na koniec lipca wynika, że do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 264,1 tys. osób poszukujących zatrudnienia wobec 225,8 tys. osób w  czerwcu.

ND, PAP

Czytaj także

 1
  • ANTY P.O. IP
    CUDA CUDA DONALDA CUDAKA CIĄG DALSZY !!!!!!!!!!!!