Rząd oszczędza na reprywatyzacji

Rząd oszczędza na reprywatyzacji

Ponad 3,92 mld zł znajduje się obecnie na koncie Funduszu Reprywatyzacji, z którego Skarb Państwa wypłaca środki na zaspokojenie roszczeń dawnych właścicieli i spadkobierców nieruchomości przejętych przez państwo - poinformował rzecznik resortu skarbu Maciej Wewiór. W uzgodnieniach międzyresortowych znajduje się przygotowany przez MSP projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Zakłada on m.in. zmniejszenie wpływów do Funduszu Reprywatyzacji z przychodów uzyskanych prywatyzacji w latach 2010-2011. Ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2010 roku.
Według projektu odpis na Fundusz zostanie zmniejszony z obecnych 5 proc. do 1,5 proc. środków uzyskanych ze sprzedaży akcji należących do Skarbu Państwa w każdej skomercjalizowanej spółce. Dodatkowo  od 2011 do 2012 r. do budżetu ma być odprowadzana obowiązkowo nadwyżka Funduszu. "Czasowe ograniczenie odpisu na Fundusz Reprywatyzacji wynika z zobowiązań państwa w okresie spowolnionego rozwoju gospodarczego związanego z sytuacją na rynkach finansowych na świecie" głosi uzasadnienie projektu.

Po zmniejszeniu odpisu w latach 2010-2011 do Funduszu trafi jedynie ok. 600 mln zł zamiast 3 miliardów złotych. Różnica między tymi kwotami zostanie skierowana do budżetu. 

Mniej dla przedsiębiorców

Projekt przewiduje ponadto zmniejszenie wpływów z prywatyzacji, które trafią do Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców (FRP), z dotychczasowych 15 proc. do 3 proc. Ma to spowodować wzrost wpływów do budżetu w 2010 r. o ok. 3 mld zł. Pieniądze z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców trafiają na ratowanie i restrukturyzację firm.

W połowie sierpnia rząd przyjął program prywatyzacji na lata 2009-2010. Zakłada on, że w tym okresie Skarb Państwa uzyska z prywatyzacji ok. 37 miliardów złotych.

PAP, arb


Czytaj także

 0