Spadek cen niszczy japońską gospodarkę

Spadek cen niszczy japońską gospodarkę

Gospodarka Japonii cierpi z powodu spadających cen. Mimo iż deflacja w sierpniu osiągnęła poziom 2,4% w stosunku do ubiegłego roku popyt na usługi i towary wciąż się nie zwiększa. Analitycy pocieszają jednak, że gorzej już nie będzie.
Eksperci uważają, że za postępującą deflację odpowiedzialna była przede wszystkim obniżka cen ropy naftowej, która nie powinna już tanieć. Symptomem poprawy sytuacji ma być fakt, że ceny towarów podstawowych, takich jak żywność i energia spadły w sierpniu tylko o 0,9 procent.

Obawy ekspertów budzi natomiast dalszy spadek popytu na japońskie towary na świecie. Bank Japonii zapowiedział, że nie podniesie stóp procentowych, które utrzymują się na poziomie bliskim zera. Jego pracownicy spodziewają się bowiem, że deflacja utrzyma się w Japonii do marca 2011 roku.

TVN CNBC Biznes, arb

Czytaj także

 0

Czytaj także