Brytyjscy pocztowcy grożą strajkiem

Brytyjscy pocztowcy grożą strajkiem

Reprezentujący ponad 120 tys. pracowników brytyjskiej poczty królewskiej związek zawodowy CWU oświadczył, że przystąpi do strajku od 22 października, jeśli do czwartku zarząd poczty nie spełni jego żądań dotyczących płac i zatrudnienia.
W razie niedotrzymania terminu związek zawiadomi z 7-dniowym wyprzedzeniem o ogólnokrajowym strajku, który sparaliżuje usługi pocztowe. Potencjalne straty dla gospodarki wskutek strajku ocenia się na 1,5 mld funtów. We wcześniejszym głosowaniu członkowie związku poparli akcję strajkową stosunkiem głosów 3:1. Ustawodawstwo strajkowe wymaga przeprowadzenia głosowania oraz uprzedzenia pracodawcy o planowanej akcji z tygodniowym wyprzedzeniem.

Nowa odsłona strajku

Dotychczas listonosze, kierowcy i pracownicy sortowni strajkowali w różnych rejonach kraju, każdego dnia w innym. Obecnie wyłączaliby z pracy na przemian poszczególne działy usług. Zastępca sekretarza generalnego CWU Dave Ward powiedział, że "pocztowcy nie chcą strajku, ale nie mają zamiaru godzić się z atakami zarządu, który zawodzi na całej linii".

Związkowe ultimatum

CWU chce, by władze poczty ujawniły swój długookresowy biznesplan, polepszyły pakiet świadczeń pracowniczych i zagwarantowały poziom zatrudnienia. Związkowcy apelują również do rządu, by wyrównał deficyt zakładowego funduszu emerytalnego.

PAP, arb

Czytaj także

 0

Czytaj także