Mniej z prywatyzacji

Mniej z prywatyzacji

Minister Skarbu Państwa Wiesław Kaczmarek powiedział, że oczekuje wpływów z prywatyzacji z 2001 roku na poziomie 10-12 mld zł wobec 18 mld zł zapisanych w budżecie.
Niedawno poprzednia minister skarbu szacowała, że przychody z prywatyzacji zrealizowane oraz te, które nie są jeszcze podpisane do akceptacji, mogą w tym roku przekroczyć 20 mld zł.
Według Ministerstwa Finansów do końca września wpływy z prywatyzacji wyniosły 2,6 mld zł.
MSP podczas kadencji poprzedniej minister skarbu Aldony Kameli-Sowińskiej szacowało, że wpływy do budżetu z prywatyzacji grupy energetycznej G-8, PKN Orlen SA i Rafinerii Gdańskiej SA wyniosą powyżej 5 mld zł.
Niedawno MSP sprzedało 21 proc. akcji PZU SA 2,77 mld zł.
nat, pap

Czytaj także

 0