Pracodawcy nie chcą płacić

Pracodawcy nie chcą płacić

fot. sxc.hu / Źródło: FreeImages.com
O 25 proc. wzrosła na Mazowszu w pierwszym półroczu 2010 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, liczba przypadków niewypłacenia wynagrodzeń pracownikom - wynika z kontroli przeprowadzonych przez Okręgowy Inspektorat Pracy.

"Najwięcej nieprawidłowości notujemy na terenie województwa mazowieckiego w małych i średnich przedsiębiorstwach, a ich przyczyną są głównie brak wynagrodzenia za nadgodziny, jak również niewypłacanie oraz nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń" - powiedział w środę na konferencji prasowej zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski.

Do końca czerwca br. inspektorzy OIP przeprowadzili 5197 kontroli, nałożyli 1477 mandatów i  skierowali 154 wnioski o ukaranie do sądu. Ogółem nakazy zapłaty skierowane do pracodawców we wszystkich branżach w pierwszym półroczu 2010 r. dotyczyły 5129 pracowników na łączną kwotę 9 mln 726 tys. (wzrost o 13 proc. w porównaniu z  analogicznym okresem roku poprzedniego). Liczba skarg, których przedmiotem były nieprawidłowości związane z wypłatą wynagrodzeń, wzrosła z 1221 (w pierwszym półroczu 2009 r.) do  1830 w tym samym okresie tego roku.

Największe zaległości w zakresie wypłaty wynagrodzeń, które były przedmiotem interwencji OIP, odnotowano w branżach: informacja i komunikacja, reklama, doradztwo podatkowe i związane z zarządzaniem, usługi oraz budownictwo.

Wzrosła także liczba pracodawców, u których stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rozwiązywania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, oraz liczba skarg dotyczących tej problematyki. Kontrolerzy stwierdzili je u 34 pracodawców (wzrost o 26 proc.). Do inspekcji wpłynęło także więcej skarg dotyczących nieprzestrzegania zasad zwolnień grupowych - w sumie 85.

Za wykroczenia przeciwko prawom pracownika grozi mandat w wysokości od 1 do  2 tys. zł, przy ponownym wykroczeniu już do 5 tys. zł. Przy uporczywym uchylaniu się od płacenia wynagrodzenia inspektorzy mogą zgłosić sprawę do sądu grodzkiego (kara do 30 tys. zł) i do prokuratury z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa. "Sądy często biorą pod uwagę okoliczności łagodzące, takie jak np. trudna sytuacja finansowa firmy, i rzadko nakładają kary powyżej 3 tys. zł" - powiedział Mińkowski. Dodał, że z punktu widzenia OIP żadna okoliczność nie zwalnia pracodawcy z obowiązku terminowego wypłacania pracownikowi należnych świadczeń.

Inspektorat ponowił apel o skracanie czasu pracy oraz częstsze przerwy dla pracowników w czasie upałów. Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru Tomasz Adamski przypomniał o obowiązku zapewnienia napojów w wystarczającej ilości, kiedy temperatura przekracza 28 stopni Celsjusza w pomieszczeniu i 25 stopni w przypadku pracy na zewnątrz.

Czytaj także

 1
  • TARA   IP
    Sądy biorą pod uwagę okoliczności łagodzące wobec pracodawców nie płacących pensji pracownikom.Taki sędzia ogłaszający wyrok nie powinien dostać przez 3 miesiące swojej pensji.Moze wtedy odczuł by na własnej skórze, co znaczy za darmo pracować.Mam często wrażenie że wyroki ogłaszają debile.