GUS: PKB rośnie. Resort finansów: dług rośnie szybciej

GUS: PKB rośnie. Resort finansów: dług rośnie szybciej

(fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Główny Urząd Statystyczny podał, że w porównaniu z poprzednim kwartałem Produkt Krajowy Brutto, oczyszczony z czynników sezonowych, wzrósł realnie o 1,1 proc.
Główny Urząd Statystyczny podał, że w drugim kwartale tego roku Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 3,5 proc. Głównym czynnikiem wzrostu był popyt krajowy. W I kwartale PKB wzrósł o 3 proc. GUS poinformował, że tzw. wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w drugim kwartale 2010 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku, była wyższa o 3 proc. Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 13,1 proc., a w budownictwie o 4 proc. - Utrzymał się głęboki spadek wartości dodanej brutto w pośrednictwie finansowym - o 28,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2009 r.- podał GUS. W drugim kwartale tego roku inwestycje były o 1,7 proc. niższe niż przed rokiem.

GUS poinformował, że w porównaniu z poprzednim kwartałem PKB tzw. wyrównany sezonowo (oczyszczony z czynników sezonowych, np. dni wolnych od pracy, liczony w cenach stałych przy roku odniesienia 2000) wzrósł realnie o 1,1 proc. i był o 3,8 proc. wyższy niż przed rokiem. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w drugim kwartale 2010 r. wzrosła realnie o 0,6 proc., w przemyśle o 2,1 proc., a w budownictwie o 3,5 proc. GUS zaznaczył, że w tym ostatnim przypadku w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2010 r. , w porównaniu z poprzednim kwartałem, zanotowano spadek o 0,5 proc. W sektorze usług rynkowych wartość dodana brutto w drugim kwartale 2010 r. zmalała realnie o 0,1 proc., popyt krajowy wzrósł o 1,1 proc.

20 sierpnia Ministerstwo Finansów poinformowało, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku zadłużenie Polski wzrosło o 9 proc. i wynosiło 688 miliardów złotych. W czerwcu zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 9,6 mld zł (1,4 proc.).

zew, PAP

Czytaj także

Czytaj także