LOT zgadza się na postulaty związkowców

LOT zgadza się na postulaty związkowców

Rada nadzorcza PLL LOT zgodziła się, aby zarząd spółki podpisał pakiet porozumień ze Związkiem Zawodowym Pilotów Komunikacyjnych, dotyczący m.in. czasu pracy oraz wynagrodzeń. W sierpniu pakiet został parafowany. W sprawie musi się jeszcze wypowiedzieć walne zebranie związku.
W porozumieniu parafowanym 13 sierpnia ustalono, że nie będzie w firmie strajku. Przynajmniej przez rok nie będzie sporu na tle roszczeniowym. Uzgodniono m.in., że pilot, który zwolni się przed upływem 5 lat pracy, będzie musiał zwrócić koszty szkolenia poniesione przez spółkę. Szkolenie pilotów przygotowujące do latania nowym typem samolotu będzie możliwe dopiero po 5 latach pracy w LOT. Dodatkowo LOT zobowiązał się do wprowadzenia programu pełnego zatrudnienia, na który składają się m.in. zachęty finansowe oraz urlopy bezpłatne. Jeśli to nie pozwoli osiągnąć oczekiwanego poziomu zatrudnienia, zwolnienia będą rozpoczynały się w kolejności odwrotnej do listy starszeństwa, czyli im dłużej ktoś pracuje w spółce, tym jest mniej zagrożony.

Zgoda rady nadzorczej oznacza zielone światło dla działań rekomendowanych przez zarząd spółki - poinformowała Marta Marczak z biura prasowego spółki. We wtorek obraduje walne zebranie związkowców, które ma zająć stanowisko w sprawie ustaleń z 13 sierpnia - podał przewodniczący Związku Ireneusz Oziembała.

Załoga chciała strajku

Na początku sierpnia przeprowadzono referendum w sprawie ewentualnego strajku w spółce. Referendum zostało zorganizowane przez Związek Zawodowy Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT. Akcję poparły zarówno Związek Zawodowy Personelu Pokładowego, jak i Solidarność. Załoga opowiedziała się za podjęciem akcji strajkowej. W referendum nie było mowy o postulatach płacowych, tylko o bezpieczeństwie. Związkowcy uważali, że obecny zarząd spółki niewłaściwie organizuje czas pracy personelu latającego i stosuje niejasne przepisy, według których układa czas pracy pilotom. Władze spółki argumentowały, że stosowane przez przewoźnika przepisy dotyczące czasu pracy personelu pokładowego są zgodne z normami unijnymi. Rzecznik spółki Jacek Balcer wyjaśniał wówczas, że niezależnie od referendum, w ramach trwających negocjacji odnośnie sporu zbiorowego, w którym uczestniczą m.in. piloci, prowadzone są rozmowy na temat wynagrodzeń i premiowania tej grupy zawodowej.

W PLL LOT od kilku miesięcy trwa proces restrukturyzacji. W ramach zwolnień grupowych, które rozpoczęły się w październiku 2009 r., do końca maja tego roku z firmy odeszło 400 osób. W 2009 r. PLL LOT odnotował stratę operacyjną w wysokości ponad 335 mln zł. W 2008 r. strata operacyjna wyniosła prawie 232 mln zł. Pod koniec maja 2009 r. Skarb Państwa i Towarzystwo Finansowe Silesia przejęły pełną kontrolę nad PLL LOT. W rękach pracowników jest 6,93 proc. akcji spółki.

zew, PAP

Czytaj także

 0