Spadek niemieckiego eksportu jaskółką spowolnienia gospodarczego

Spadek niemieckiego eksportu jaskółką spowolnienia gospodarczego

Malejący eksport może zwiastować spowolnienie w największej europejskiej gospodarce.
Doniesienia o zmaleniu eksportu o 1,5 proc. były poprzedzone wiadomością o mniejszej niż spodziewana ilości zamówień dla niemieckiego przemysłu. Oba fakty potwierdzają przypuszczenie, że po trzymiesięcznym okresie dynamicznego wzrostu, niemiecka gospodarka spowolni i utrzyma taki poziom do końca roku. Nawet jeśli niemiecka gospodarka faktycznie zwolni, ekonomiści nie przewidują nawrotu recesji. Problemy gospodarki amerykańskiej rekompensuje nieustannie wysoki popyt w krajach azjatyckich.

Wysoki eksport miał ogromne znaczenie dla podźwignięcia się niemieckiej gospodarki z kryzysu. Pomógł zwłaszcza chiński popyt m.in. na luksusowe niemieckie samochody. Pomimo spadku, poziom eksportu w lipcu był o 19 proc. wyższy niż w zeszłym roku. O wyjściu Niemiec z recesji świadczy także rosnący import, zwłaszcza towarów używanych w przemyśle ale także wzmocniony przez rosnący popyt. Niemcy prawdopodobnie odczują jeszcze skutki programów oszczędnościowych w krajach europejskich jednak nie tak silnie jak można by przypuszczać. Kraje południowo-europejskie są odbiorcami jedynie 5 proc. niemieckiego eksportu.

Mp, "Financial Times"

Czytaj także

 0

Czytaj także