Grecja dostanie kolejną transzę kredytu od MFW

Grecja dostanie kolejną transzę kredytu od MFW

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdził przekazanie Grecji drugiej transzy kredytu stabilizacyjnego, wynoszącej 9 mld euro. 2,5 mld euro to kredyt MFW, a 6,5 mld euro - pożyczki państw strefy euro, zaakceptowane jeszcze na wtorkowym spotkaniu ich ministrów finansów w Brukseli.
Według oświadczenia MFW, transfer nowych środków jest uzasadniony "mocnym startem" programu oszczędnościowego, podjętego przez rząd Grecji dla przezwyciężenia głębokiego kryzysu budżetowego.

Pierwszą 20-miliardową transzę przewidzianego na łącznie 110 mld euro pakietu pomocowego Ateny otrzymały w maju. Warunkiem przekazania całości jest spełnienie określonych przez UE i MFW kryteriów powodzenia reform, w tym obniżenie deficytu finansów publicznych z ubiegłorocznych blisko 14 procent produktu krajowego brutto do 3 procent w roku 2014.

Przedstawiciele MFW podkreślają, że Grecja dotrzymuje wyznaczonych terminów wprowadzania reform strukturalnych, a także pomyślnie realizuje planowanie finansowe. Zdaniem Funduszu, na szczególną pochwałę zasługują "zasadnicze reformy na rynku pracy".

PAP, arb

Czytaj także

 0