Ostatnia bankowa resztówka wystawiona na sprzedaż

Ostatnia bankowa resztówka wystawiona na sprzedaż

Ministerstwo Skarbu Państwa ogłosiło przetarg publiczny w sprawie sprzedaży należących do niego akcji Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie, stanowiących 1,58 proc. kapitału zakładowego spółki.
Z informacji resortu skarbu wynika, że minimalna cena za jedną akcję BPS wynosi 4,7 zł. - Jedynym kryterium merytorycznym podlegającym ocenie będzie cena za zbywaną akcję - podkreślił resort skarbu. Inwestorzy mogą składać oferty do 17 listopada. To ostatnia bankowa resztówka niegiełdowa, czyli spółka, w której SP ma poniżej 10 proc.

Wiceminister skarbu Adam Leszkiewicz zapewnił wcześniej, że oferta resortu jest skierowana "do wszystkich". - To przetarg publiczny. To oznacza, że każdy, kto jest nim zainteresowany, będzie mógł się zgłosić - dodał Leszkiewicz mówiąc,  że pakietem akcji mogą być zainteresowane banki zrzeszone w BPS.

BPS z centralą w Warszawie został utworzony 15 marca 2002 roku przez przyłączenie do Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego pięciu banków - Banku Unii Gospodarczej, Lubelskiego Banku Regionalnego, Małopolskiego Banku Regionalnego, Rzeszowskiego Banku Regionalnego oraz Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego. Akcjonariuszami BPS jest kilkaset banków spółdzielczych z całej Polski. BPS obsługuje klientów korporacyjnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz klientów indywidualnych. Specjalizuje się w obsłudze: samorządów, rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, handlu, rzemiosła i turystyki.

zew, PAP

Czytaj także

 0