USA zażądają sankcji wobec Chin za piractwo?

USA zażądają sankcji wobec Chin za piractwo?

Fot. Wikipedia
USA być może zwrócą się do organu arbitrażowego Światowej Organizacji Handlu (WTO) o wprowadzenie sankcji wobec Chin za limitowanie dostępu do filmów, muzyki i książek, co zdaniem USA napędza popyt na ich pirackie wersje.

USA uważają, że obowiązujące w Chinach ograniczenia w dostępie do  książek, gazet, filmów i muzyki napędza popyt na ich czarnorynkowe, pirackie wersje. W 2009 roku zwróciły się w tej sprawie do Organu Rozstrzygania Sporów WTO, który zgodził się z amerykańskim stanowiskiem i  nakazał Państwu Środka zastosowanie się do swej decyzji do 19 marca 2011 roku.

W piątek, a więc sześć dni po terminie, Chiny oceniły, że udało im  się "w większości" spełnić te wymagania. "Chiny zdobyły się na ogromny wysiłek, by dostosować się do orzeczenia i zaleceń organu WTO" -  powiedziała strona chińska.

Zdania tego nie podzielili Amerykanie, wyrażając "zaniepokojenie brakiem widocznych postępów" w sprawie. USA poinformowały państwa członkowskie WTO, że być może zwrócą się do organizacji o pozwolenie na  wprowadzenie sankcji wobec Chin.

pap, em

Czytaj także

 1
  • goj światowiec   IP
    A co ze śledztwem w sprawie sprzedaży Chinom przez USA pozłacanych sztab wolframu zamiast złota?