Dobre wyniki KGHM

Dobre wyniki KGHM

(fot. mat. prasowe)
Jednostkowy zysk netto KGHM w pierwszym kwartale 2011 roku wzrósł do 1,96 mld zł z 725,4 mln zł w pierwszym kwartale 2010 roku i był wyższy od konsensusu na poziomie 1,84 mld zł.
Oczekiwania analityków co do zysku netto spółki w pierwszym kwartale wahały się w przedziale od 1,6 mld zł do 1,954 mld zł. Zysk operacyjny KGHM w pierwszym kwartale 2011 roku wzrósł do 2,42 mld zł z 906,1 mln zł rok wcześniej, podczas gdy średnia prognoz rynkowych mówiła o 2,27 mld zł. Przychody ze sprzedaży wzrosły w pierwszym kwartale 2011 roku o 46 proc. do 4,77 mld zł wobec 3,27 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Analitycy spodziewali się 4,78 mld zł przychodów. W I kwartale 2011 roku przychody ze sprzedaży miedzi i wyrobów z miedzi stanowiły 79 proc., a srebra 17 proc. (w analogicznym okresie 2010 roku odpowiednio: 80 proc. i 16 proc.) ogółu przychodów ze sprzedaży.

"Wzrost przychodów ze sprzedaży był przede wszystkim wynikiem: wyższych średniorocznych notowań miedzi i srebra oraz większego wolumenu sprzedaży miedzi, przy wpływającym na zmniejszenie przychodów niższym wolumenie sprzedaży srebra" - podał KGHM. Spółka podała, że w I kwartale 2011 roku wyprodukowano 140 tys. ton miedzi elektrolitycznej, w tym 33 tys. ton z zakupionych materiałów miedzionośnych oraz 289 ton srebra metalicznego.

Koszty działalności operacyjnej (koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu) w I kwartale 2011 r. wyniosły 2,39 mld zł i w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego były wyższe o 328,47 mln zł (16 proc.). Spółka podała, że zmiana kosztów działalności operacyjnej wynika głównie z wyższego wolumenu sprzedaży wyrobów z miedzi o 10 proc. oraz wzrostu kosztów według rodzaju o 12 proc. przy wyższym poziomie produkcji miedzi elektrolitycznej o 9 proc., tj. 11 tys. ton.

Zysk ze sprzedaży (zysk brutto ze sprzedaży pomniejszony o koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży) osiągnięty w I kwartale 2011 r. w wysokości 2,38 mld zł był wyższy od zysku za I kwartał 2010 roku o 1,17 mld zł, czyli blisko dwukrotnie.

zew, PAP

Czytaj także

 0