Ziemię w Polsce najchętniej kupują Niemcy

Ziemię w Polsce najchętniej kupują Niemcy

W 2010 roku wydano 262 zezwolenia na zakup ziemi w Polsce przez cudzoziemców (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
W 2010 r. było o 14 proc. więcej transakcji sprzedaży nieruchomości cudzoziemcom niż rok wcześniej - poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Zbigniew Sosnowski. Występując przed Sejmem minister dodał, że obywatele innych państw kupili o 7 proc. mniej lokali socjalnych i użytkowych.
Wiceszef MSWiA Zbigniew Sosnowski przedstawił posłom sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych i administracji z realizacji w roku 2010 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Jednocześnie poinformował, że nie wszyscy notariusze, dokonujący transakcji, przesyłają w terminie dokumenty do resortu. W roku ubiegłym zanotowano 173 przypadki, kiedy takie dokumenty przesłano z opóźnieniem, w tym 151 z nich dotyczyło transakcji dokonanych w latach 2000-2009.

W roku ubiegłym wydano 336 zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców. Grunty rolne kupowali oni najczęściej w województwach: dolnośląskim, świętokrzyskim, mazowieckim; mieszkania natomiast - w dużych miastach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu. Ministerstwo ocenia, że kryzys na światowych rynkach inwestycyjnych nie spowodował większego spadku zainteresowania nieruchomościami w Polsce. Grunty kupowane przez cudzoziemców stanowiły 16 proc. powierzchni nabywanych w kraju nieruchomości. W tracie dyskusji posłowie podkreślali, że w Polsce istnieje stabilny klimat dla inwestycji zagranicznych.

W 2010 r. cudzoziemcy uzyskali 262 zezwolenia na nabycie nieruchomości gruntowych, o łącznej powierzchni 807,79 ha (ponadto wydano dwa zezwolenia na rzecz przedstawicielstw dyplomatycznych). Kupnem nieruchomości gruntowych w Polsce na cele rekreacyjne lub jako miejsce po przejściu na emeryturę interesuje się wielu polskich emigrantów z obywatelstwem innego kraju oraz ich najbliższe rodziny (dzieci, wnuki). Najczęściej kupowano nieruchomości w województwach: dolnośląskim (188,36 ha), świętokrzyskim (119,64 ha), mazowieckim (106,15 ha), łódzkim (62,00 ha), lubuskim (50,35 ha) i lubelskim (45,81 ha). Najwięcej zezwoleń wydano: Niemcom (58 zezwoleń), Holendrom (18 zezwoleń), Ukraińcom (12 zezwoleń) Austriakom (11 zezwoleń). O uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości leśnych występowali najczęściej obywatele: Niemiec i Austrii.

Cudzoziemcy kupowali też mieszkania; najczęściej położone w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, lubelskim i dolnośląskim. Najchętniej w dużych miastach: w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku i Szczecinie. O lokale w strefach nadgranicznych ubiegali się: Ukraińcy, Rosjanie i Białorusini. Z kolei udziały i akcje w spółkach kupowali Amerykanie (4 zezwolenia) i Chińczycy (2 zezwolenia). Spółki te położone były w województwach: kujawsko-pomorskim (35,00 ha), śląskim (12,68 ha) i mazowieckim (5,22 ha).

PAP, arb

Czytaj także

 0