Darmowa usługa prawna plus VAT

Darmowa usługa prawna plus VAT

Fot. sxc.hu / Źródło: FreeImages.com
Czasami darmowa pomoc prawna podlega VAT. Dzieje się tak, jeżeli celem nieodpłatnego świadczenia usług przez kancelarię jest udzielenie korzyści danemu podmiotowi - wyjaśnia resort finansów.
Ministerstwo Finansów poinformowało, że nieodpłatne świadczenie usług, co do zasady, nie podlega opodatkowaniu VAT, ale są sytuacje, kiedy podatek trzeba zapłacić. Według resortu opodatkowanie VAT, bądź jego brak, w przypadku usług prawnych świadczonych nieodpłatnie przez prawników lub kancelarie na rzecz osób potrzebujących porady prawnej, jest uzależnione od oceny występujących w danej sprawie okoliczności. "Jeśli celem nieodpłatnego świadczenia jest przede wszystkim udzielenie danemu podmiotowi korzyści w postaci bezpłatnego wsparcia prawnego, usługi takie podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Wówczas podstawą opodatkowania tych usług jest koszt ich świadczenia poniesiony przez podatnika. Usługi te opodatkowane są według stawki podatku 23 proc." - wyjaśnia resort w komunikacie.

Zdaniem resortu finansów inaczej będzie, jeżeli celem prowadzonych nieodpłatnie działań jest budowanie pozytywnego wizerunku kancelarii, co w efekcie prowadzi do pozyskania nowych klientów, a działania te znajdują odzwierciedlenie np. w podejmowanych przez podatnika akcjach informacyjnych. "W takiej sytuacji włączenie się w działalność pro bono celem uzyskania z tego tytułu korzyści dla kancelarii odsuwa na dalszy plan analizę korzyści, które w ramach tego działania odnosi podmiot uzyskujący nieodpłatną poradę prawną" - informuje resort finansów.

PAP, arb

Czytaj także

 0