Najpierw wzrost, potem zadyszka

Najpierw wzrost, potem zadyszka

Przez cały rok 2001 rósł polski import. Największą dynamikę eksportu uzyskano w wyadku CEFTA - 118,3 proc. W tym roku eksport zaczął spadać.
Jak podało Ministerstwo Gospodarki, o ponad 3 mld USD zmniejszył się też deficyt handlu zagranicznego. Ten trend nie został jeszcze przełąmany. W tym roku import spada jeszcze szybciej niż polski eksport.
Strategia rządu zakłada, że w 2003 r. Polska ponownie wejdzie na drogę szybkiego wzrostu gospodarczego. Obecnie w przeliczeniu na mieszkańca wartość PKB w Polsce wynosi 40 proc. średniej europejskiej. W ostatnich latach Polska zmniejszyła dystans do UE, dzięki uzyskiwanemu większemu w porównaniu z państwami Unii wzrostowi gospodarczemu.
Równie ważny jest dla naszego kraju handel z krajami regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które utrzymały w 2001 r. wysokie tempo wzrostu gospodarczego. Jednak większość z nich zanotowała deficyt budżetowy i boryka się z problemem wysokiego bezrobocia.

W okresie styczeń - luty br. eksport w cenach bieżących jednak spadł i wyniósł 23,2 mld zł, a import 30,6 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zmniejszył się o 4,2 proc., a import o 5,4 proc. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 7,4 mld zł (w ub. roku minus 8,2 mld zł).
Ujemne salda odnotowano ze wszystkimi grupami krajów. Największy deficyt wystąpił w obrotach z krajami rozwiniętymi gospodarczo minus 3,7 mld zł (minus 0,9 mld USD), w tym z krajami Unii Europejskiej minus 2,3 mld zł (minus 0,6 mld USD).
Wśród krajów UE zrealizowano dodatnie saldo w obrotach z Niemcami 588,1 mln zł (147,1 mln USD), Danią 277,4 mln zł (67,2 mln USD) oraz Portugalią 105,0 mln zł (25,7 mln USD).
Od jedenastu lat Niemcy zajmują czołową pozycję w wymianie handlowej Polski. W  okresie styczeń - luty br. udział Niemiec w eksporcie wyniósł 34,6proc. (w ub. roku 36,9proc.), a w imporcie 24,3proc. ( w ub. roku 23,9 proc.).
Od początku 2001 r. realizowano z Niemcami salda dodatnie. W poprzednich latach w  obrotach towarowych z Niemcami notowano salda ujemne.
em, pap

Czytaj także

 0