Moody's: Grecja jest niewypłacalna

Moody's: Grecja jest niewypłacalna

Grecy mają dość kryzysu (fot. EPA/ORESTIS PANAGIOTOU/PAP)
Amerykańska agencja ratingowa Moody's obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej Grecji z Ca do C - najniższego możliwego poziomu, równoważnego z niewypłacalnością.
Decyzję tę umotywowano zawarciem porozumienia, na mocy którego prywatni wierzyciele Aten zrezygnować mają z 70 proc. swych wierzytelności. Moody's nie podał, jak widzi dalszą perspektywę kształtowania się finansowej wiarygodności Grecji.

Według Moody's, ogłoszona redukcja zadłużenia narazi właścicieli greckich obligacji na znaczne straty. Należy oczekiwać, iż procentowy odpis przy konwersji tych aktywów na nowe papiery dłużne przekroczy zapowiadane 70 proc. Nawet po zrealizowaniu redukcji wierzytelności ryzyko niewypłacalności Grecji pozostanie nadal znaczne - wskazuje Moody's.

zew, PAP

Czytaj także

 0