Polacy stawiają na e-gospodarkę i pomoc najbiedniejszym

Polacy stawiają na e-gospodarkę i pomoc najbiedniejszym

Eurobarometr to badanie sondażowe przeprowadzane cyklicznie we wszystkich krajach UE (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
57 proc. ankietowanych Polaków uważa, że Unia Europejska zmierza w dobrym kierunku, by wyjść z kryzysu i stawić czoła nowym globalnym wyzwaniom. Przeciwnego zdania jest 21 proc. - wynika z Eurobarometru przeprowadzonego jesienią 2011 roku.

Polacy pytani byli o to, jak oceniają elementy strategii "Europa 2020" i czy są one ważne dla wyjścia przez UE z kryzysu finansowego i  gospodarczego oraz przygotowania się na następne dziesięciolecie.

UE powinna pomagać ubogim i wykluczonym społecznie

77 proc. badanych uważa że ważne jest podejmowanie działań na rzecz unowocześnienia rynków pracy w celu zwiększenia zatrudnienia. 17 proc. oceniło, że jest to średnio ważne. 3 proc. uznało, że nie jest ważne. Taki sam odsetek nie miał w tej sprawie zdania.

W opinii 76 proc. ankietowanych drugim pod względem ważności zadaniem dla UE jest pomoc dla osób ubogich i wykluczonych społecznie oraz umożliwienie im odgrywania aktywnej roli w społeczeństwie. Z kolei dla 19 proc. te działania nie mają większego znaczenia.

69 proc. uznało za ważne wspieranie zrównoważonej, przyjaznej środowisku gospodarki. Kwestia ta okazała się średnio ważna dla 22 proc. i nieważna dla 5 proc. ankietowanych.

Potrzebny jest szybki internet

59 proc. ankietowanych jest zdania, że ważny jest rozwój e-gospodarki za pomocą superszybkiego internetu w obrębie UE. 25 proc. uważa działania w tej kwestii za średnio ważne. 8 proc. za nieważne. Taki sam odsetek nie miał zdania w tej sprawie.

Zwiększenie wsparcia dla polityki w dziedzinie badań i rozwoju oraz  przekształcenie wynalazków w produkty jest ważne dla 56 proc. badanych. Kwestia  ta jest nieważna dla 11 proc.

Biorąc pod uwagę powyższe priorytety, 57 proc. Polaków uznało, że  Unia Europejska idzie w dobrym kierunku, by wyjść z kryzysu i stawić czoła nowym wyzwaniom. Więcej pozytywnych głosów było tylko wśród Szwedów, Litwinów i Bułgarów.

Badanie Eurobarometr przeprowadzone zostało w Polsce w dniach 5-20 listopada 2011 roku na reprezentatywnej próbie 1000 osób w wieku powyżej 15 lat. Eurobarometr jest badaniem cyklicznym, realizowanym co pół roku we wszystkich państwach UE oraz w krajach kandydujących.

is, PAP

Czytaj także

 0