Minister musi odejść z rządu Tuska

Minister musi odejść z rządu Tuska

Mikołaj Dowgielewicz (fot. Wprost) / Źródło: Wprost
- Sekretarz stanu ds. europejskich w polskim MSZ Mikołaj Dowgielewicz został wybrany jednomyślnie przez zarząd Banku Rozwoju Rady Europy na stanowisko wicegubernatora Banku do spraw państw docelowych - poinformował rzecznik MSZ Marcin Bosacki.
Kandydatura Dowgielewicza została zarekomendowana Radzie przez gubernatora Banku, Rolfa Wenzela, spośród dziewięciu kandydatów zgłoszonych na to stanowisko.

Dowgielewicz stanowisko obejmie od dnia 2 maja 2012 r. na 5-letnią kadencję. Bosacki poinformował, że do jego zadań będzie należało przede wszystkim rozwijanie projektów współpracy z grupą państw docelowych, czyli korzystających z funduszy banku, co należy do jego priorytetów. Podkreślił, że Polska, która należy do grupy państw docelowych, "od lat doskonale współpracuje z Bankiem".

- Dzięki kredytom, pozyskiwanym na  preferencyjnych warunkach, polskie samorządy realizują projekty mające na celu m.in. poprawę warunków życia w miastach i na wsi, polskie instytucje finansowe pozyskują zaś kredyty m.in. na projekty dotyczące tworzenia miejsc pracy - dodał Bosacki. - W 2011 r. Bank zatwierdził 6 wniosków kredytowych z Polski na łączną kwotę 300 milionów euro. Nasz kraj był pod tym względem na pierwszym miejscu - podkreślił.

Najstarszy bank pomocy rozwojowej w Europie

Bank Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank) z  siedzibą w Paryżu jest najstarszym bankiem pomocy rozwojowej w Europie. Został założony 16 kwietnia 1956 r. jako Fundusz Przesiedleńczy Rady Europy dla Uchodźców oraz Przeludniania w Europie w celu rozwiązania problemów uchodźców. Z biegiem czasu jego działania rozszerzyły się na  inne sektory w celu umocnienia spójności społecznej w Europie.

Bank jest głównym instrumentem finansowym RE, który pomaga swym 40 członkom, w tym Polsce, osiągnąć trwały i zrównoważony wzrost. Bank uczestniczy w finansowaniu projektów wzmacniających integrację społeczną np. przez udzielanie pomocy uchodźcom, polepszanie warunków grupom będącym w trudnej sytuacji życiowej, budowę mieszkań socjalnych, a  także projektów wspierających bardziej racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska np. w zakresie produkcji energii odnawialnej lub w  ramach pomocy regionom dotkniętym przez klęski żywiołowe. Bank finansuje ponadto projekty w sektorach edukacji i ochrony zdrowia, wspierające rozwój kapitału ludzkiego. Przyznaje pożyczki bezpośrednio rządom krajów członkowskich lub osobom prawnym, w tym samorządom lokalnym.

Kto zostanie ministrem ds. europejskich?

Wyjazd Dowgielewicza do Paryża oznacza konieczność mianowania jego następcy w polskim MSZ, którego najważniejszym zadaniem będzie kontynuowanie negocjacji w sprawie nowego wieloletniego budżetu UE na  lata 2014-20.

Kariera Dowgielewicza

Kończący w październiku 40 lat Dowgielewicz tematyką europejską zawodowo zajmuje się od kilkunastu lat, z których niemal połowę spędził w  Brukseli. Ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego; prawo i politologię na University of Hull w Wielkiej Brytanii, a także Kolegium Europejskie w Natolinie. Swoją karierę w Brukseli rozpoczął w 2003 r. jako doradca przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Pata Coxa. Następnie w 2004 r. został rzecznikiem prasowym Komisji Europejskiej ds. Stosunków Instytucjonalnych i Komunikacji Społecznej. W 2007 r. rozpoczął pracę w  Gabinecie Politycznym Wiceprzewodniczącej KE Margot Wallstroem, odpowiedzialnej za stosunki międzyinstytucjonalne w Unii.

Po wyborach parlamentarnych w Polsce, w grudniu 2007 r. został sekretarzem stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej oraz  wiceszefem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów. Od stycznia 2008 do  grudnia 2009 r. był sekretarzem Komitetu Integracji Europejskiej. 15 lipca 2008 został pełnomocnikiem rządu ds. polskiej prezydencji w UE. 1 stycznia 2010 został powołany na stanowisko sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ.

ja, PAP

Czytaj także

 2
 • kristi   IP
  Zawsze cieszy wybór Polaka - na stanowisko w Instytucjach Europejskich. I to bez względu na to z jakiej opcji się wywodzi. A, że najczęściej jest to człowiek z Platformy, oczywiste wnioski nasuwają się same.
  Gratulacje dla jednego z najlepszych LUDZI Platformy !
  • Carmen   IP
   To wielka strata,ale też wielki sukces Pana Premiera Tuska. Pan Minister Dowgielewicz pokazał wielką klasę.I to są nasze,polskie sukcesy za rządów Platformy z PSL.

   Czytaj także