Rating Hiszpanii w dół o trzy stopnie. Cypr też ma kłopoty

Rating Hiszpanii w dół o trzy stopnie. Cypr też ma kłopoty

Hiszpania jest coraz bliżej sytuacji, w jakiej znalazła się Grecja (fot. EPA/J.J. Guillén/PAP)
Agencja ratingowa Moody's poinformowała o obniżeniu noty Hiszpanii o trzy stopnie - do poziomu Baa3, a Cypru, znajdującego się już w kategorii spekulacyjnej, o dwa poziomy - do Ba3.
Ocena długoterminowej wiarygodności kredytowej Hiszpanii plasuje się tuż nad kategorią spekulacyjną, ale agencja ostrzegła przed możliwością kolejnej obniżki. O obniżeniu noty miało przesądzić przyznanie Hiszpanii 100 miliardów euro wsparcia dla sektora bankowego, a także "bardzo ograniczony dostęp do rynków finansowych". W chwili objęcia urzędu w grudniu 2011 roku przez premiera Mariano Rajoya, który zapowiedział program oszczędności, nota Hiszpanii była o pięć stopni wyższa (znajdowała się na poziomie A1).

Obniżenie noty Cypru jest spowodowane z kolei "konkretnym wzrostem prawdopodobieństwa opuszczenia strefy euro przez Grecję", co oznaczałoby konieczność zwiększenia ewentualnego wsparcia rządu dla uzależnionego od sytuacji w Grecji cypryjskiego sektora bankowego. Kilka dni temu Cypr dał do zrozumienia, że przed końcem miesiąca może się zwrócić o międzynarodową pomoc finansową, zarówno dla swych banków, jak i dla całego państwa.

PAP, arb

Czytaj także

 1
  • Ewiak Ryszard IP
    Jak widać, kryzys europejski przyśpiesza i nie jest to przypadek. Niestety, Euroland podzieli los ZSRR i jest to tylko kwestia czasu. Przypomnę tu fragment pewnej starożytnej wizji: \"I powróci [król północy] do ziemi swej z dobrami ruchomymi wielkimi [1945], a serce jego przeciw przymierzu świętemu [ateizm państwowy], i będzie działał [oznacza to aktywność na arenie międzynarodowej], i zawróci do ziemi swej [1991-1993. Rozpad ZSRR i Układu Warszawskiego, wojska rosyjskie powracają do kraju]. W czasie wyznaczonym powróci z powrotem\" (Daniela 11:28,29a, przekład dosłowny). Teraz przed nami powrót Rosji. W tym kontekście oznacza to finansowo-ekonomiczne i geopolityczne trzęsienie ziemi, rozpad nie tylko strefy euro, lecz także UE i NATO. Końcowym rezultatem będą rosyjskie bazy wojenne w wielu krajach dawnego bloku wschodniego. Będzie to już ostatni znak przed nadchodzącą globalną wojną jądrową (Daniela 11:29b,30a; Liczb 24:23,24; Mateusza 24:7; Objawienie 6:4). Wszystkie szczegóły tej wizji wypełniają się od czasów starożytnej Persji spektakularnie i w porządku chronologicznym. To prawda, że jest ona różnie interpretowana. Jak widać, zawiera mnóstwo szczegółów, dzięki czemu osoba wnikliwa dostrzeże każdy błąd, lub sofistykę (por. Daniela 12:10). O powrocie Rosji mówię od roku 1998. Rosja przejęła rolę \"króla północy\" już w drugiej połowie XIX wieku, rozszerzając wpływy na tereny należące niegdyś do Seleukosa I. W tym samym czasie Wielka Brytania przyjęła rolę rolę \"króla południa\", podporządkowując sobie Egipt (Daniela 11:27).