Fitch obniżył rating BZ WBK do BBB. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaskoczony

Fitch obniżył rating BZ WBK do BBB. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaskoczony

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) z zaskoczeniem przyjął obniżenie przez Fitch ratingu dla BZ WBK (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) z zaskoczeniem przyjął obniżenie przez Fitch ratingu dla BZ WBK i ocenia, że uzasadnienie obniżki jest niezrozumiałe.

Zmiana została przez agencję ratingową uzasadniona obniżeniem ratingu podmiotu dominującego BZ WBK, tj. Banco Santander oraz oceną profilu kredytowego podmiotu, który powstanie po połączeniu BZ WBK i Kredyt Banku. Dodatkowo, według agencji, obniżenie ratingu Banco Santander zmniejsza możliwości udzielenia wsparcia przez ten podmiot na rzecz BZ WBK i połączonego banku.

"Tymczasem takie uzasadnienie jest niezrozumiałe ze względu na fakt, że BZ WBK jest notującą wysokie i stabilne zyski oraz dobrze skapitalizowaną spółką giełdową, która nie jest zaangażowana w rynki państw strefy euro uważane za ryzykowne, w tym w rynek hiszpański oraz której działalność nie jest zależna od finansowania i wparcia z grupy Santander. Dodatkowo trudno uznać za poprawne odnoszenie się przy obecnej ocenie sytuacji banku do sytuacji przyszłej i niepewnej związanej z ewentualnym połączeniem BZ WBK i Kredyt Banku" - podał KNF.

"W ocenie UKNF, mając na uwadze obecny stan międzynarodowych rynków finansowych, przy ocenie banków działających w Polsce, w świetle poziomu ich efektywności oraz stabilności, w tym wysokości i jakości kapitałów oraz źródeł finansowania działalności, bardzo istotne jest zachowanie należytej staranności i profesjonalizmu" - podano.

Agencja Fitch obniżyła rating podmiotu BZ WBK do "BBB" z "A-" z perspektywą stabilną i potwierdziła rating podmiotu Kredyt Bank na poziomie "BBB", nadając ratingowi perspektywę stabilną. Fitch obniżył też krótkoterminowy rating podmiotu BZ WBK do "F3" z "F2" oraz potwierdził viability rating BZ WBK na poziomie "bbb" i usunął go z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. Z kolei rating "BBB" Kredyt Banku oraz rating krótkoterminowy na poziomie "F3" i rating wsparcia "2" zostały usunięte z listy obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym.

ja, PAP

Czytaj także

 0

Czytaj także