Ministerstwo finansów: pożyczymy pieniądze MFW, jeśli NBP się na to zgodzi

Ministerstwo finansów: pożyczymy pieniądze MFW, jeśli NBP się na to zgodzi

Polska udostępni Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu (MFW) 6,27 mld euro pożyczki z rezerw walutowych dopiero po uzgodnieniu z funduszem i akceptacji przez Narodowy Bank Polski jej warunków (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
"Polska udostępni Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu (MFW) 6,27 mld euro pożyczki z rezerw walutowych dopiero po uzgodnieniu z funduszem i akceptacji przez Narodowy Bank Polski jej warunków" - poinformował wiceminister finansów Jacek Dominik.

"W ramach stosownej umowy z NBP fundusz mógłby w razie potrzeby pożyczyć do 6,27 mld euro. Środki pożyczone funduszowi stanowić będą w dalszym ciągu część płynnych rezerw walutowych i będą oprocentowane. Pożyczka dla funduszu może stanowić alternatywę dla inwestowania w krótkoterminowe papiery stanowiące z reguły składnik aktywów rezerwowych banków centralnych. Pożyczka zostanie udostępniona MFW dopiero po uzgodnieniu z funduszem i akceptacji przez NBP jej warunków" - napisał w odpowiedzi na poselską interpelację Jacek Dominik.

"Dodatkowo należy podkreślić, iż w razie wystąpienia w Polsce problemów z bilansem płatniczym i/lub konieczności uzupełnienia rezerw walutowych: w przypadku podpisania umowy pożyczki dla MFW, bez jej wykorzystania fundusz nie dokonuje ciągnień w ramach pożyczki Polski dla MFW oraz w przypadku wykorzystania przez MFW środków pożyczki Polska ma prawo wnioskować o zwrot tych środków" - dodał.

Dodatkowo wiceminister finansów poinformował, że do ustalenia między bankiem centralnym a MFW są m.in.: okres trwania pożyczki, stopa procentowa, rachunek odbiorcy, limity ciągnięć, zwrot pożyczki, w tym przedterminowy, czyli "encashability", spłata poszczególnych ciągnień, kolejność wykorzystania środków.

ja, PAP

Czytaj także

 0

Czytaj także