Elżbieta Wanat-Połeć ponownie wybrana na prezesa UFG

Elżbieta Wanat-Połeć ponownie wybrana na prezesa UFG

Elżbieta Wanat-Połeć została ponownie prezesem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego - poinformował UFG w komunikacie.

"Zwyczajne Zgromadzenie Członków UFG zatwierdziło sprawozdanie finansowe Zarządu z działalności Funduszu za 2011 rok. Udzieliło również absolutorium Zarządowi i Radzie. W związku z upływem kadencji Zarządu przeprowadzono wybory nowego. W wyniku konkursu, prezesem UFG ponownie została Elżbieta Wanat-Połeć" - napisano w komunikacie. Jak dodano, w skład zarządu weszli również: Sława Cwalińska-Weychert (wcześniej m.in. członek zarządu Link4) i ponownie Hubert Stoklas.

Podano także, że podczas zgromadzenia przeprowadzono wybory do Rady Funduszu, w związku z upływem kadencji dwóch jej członków. Do Rady wybrano: Magdalenę Nawłokę (członek zarządu Generali) i ponownie Adama Romana (członka zarządu Ergo Hestii). Z komunikatu UFG wynika, że "w 2011 roku, po raz pierwszy od kilku lat, UFG osiągnął zysk z działalności bieżącej". "Tym samym nie następuje już uszczuplanie środków zabezpieczających szczelność systemu ubezpieczeń OC rolnych i komunikacyjnych" - podano.

Wyjaśniono też, że "ubiegłoroczne koszty (102,3 mln zł) - zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2011 roku – zostały obciążone skumulowaną stratą z lat ubiegłych, w łącznej wysokości – 65,2 mln zł (tak ogromne straty wynikały ze zbyt niskiej składki, którą ubezpieczyciele wpłacali na rzecz tej instytucji)". Jak poinformowano, w efekcie w 2011 roku Fundusz miał stratę w wysokości 46,8 mln zł.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny utworzono w 1990 roku. Do głównych zadań UFG należy wypłata odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, gdy sprawca kolizji nie miał polisy OC lub uciekł z miejsca zdarzenia. Fundusz zajmuje się również kontrolą i nakładaniem kar za brak komunikacyjnego OC. W ramach tej instytucji działa Ośrodek Informacji UFG (OI UFG), który jest administratorem największej ubezpieczeniowej bazy danych w Polsce, która gromadzi informacje o ubezpieczeniach OC i AC oraz o odszkodowaniach wypłaconych z tych polis.

ja, PAP

Czytaj także

 0