Główny geolog kraju zajmie się bezpieczeństwem jądrowym

Główny geolog kraju zajmie się bezpieczeństwem jądrowym

(fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki powołał Radę ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. Jednym z jej zadań będzie opiniowanie projektów zezwoleń na budowę, rozruch, eksploatację lub likwidację obiektów jądrowych - m.in. elektrowni jądrowych.
Zgodnie z prawem Rada jest organem doradczym i opiniodawczym przy Prezesie Agencji. Jak poinformowała PAA, jednym z istotniejszych najbliższych zadań Rady będzie zaopiniowanie projektów Wytycznych Prezesa PAA dotyczących m.in. lokalizacji czy budowy obiektów jądrowych.

Prezes Agencji Janusz Włodarski powołał na przewodniczącego Rady Henryka Jacka Jezierskiego - byłego Głównego Geologa Kraju. W skład Rady weszło na razie pięć osób - specjalistów z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, zabezpieczeń materiałów jądrowych oraz innych specjalności istotnych dla nadzoru nad bezpieczeństwem jądrowym. Jak podkreśliła w komunikacie PAA, w przyszłym roku planowane jest powołanie kolejnych osób - specjalistów ds. bezpieczeństwa elektrowni jądrowych.

Obecni członkowie Rady, to - obok Jezierskiego - Grzegorz Krzysztoszek - dyrektor Departamentu Energii Jądrowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Andrzej Cholerzyński - dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Jerzy Wojnarowicz - kierownik pracowni dozymetrycznej ośrodka radioizotopów POLATOM, Roman Jóźwik - dyrektor Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii.

Zgodnie z polskim prawem, PAA pełni rolę dozoru jądrowego, który rozciągnie się na program polskiej energetyki jądrowej. Agencja będzie m.in. oceniała i licencjonowała technologię oraz poszczególne etapy budowy, uruchomienia i działania elektrowni jądrowych.

zew, PAP

Czytaj także

 0