NIK krytykuje Agencję Rynku Rolnego i Elewarr. "Za zbyt wysokie wynagrodzenia"

NIK krytykuje Agencję Rynku Rolnego i Elewarr. "Za zbyt wysokie wynagrodzenia"

fot. sxc.hu / Źródło: FreeImages.com
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniała w zeszłym roku działania spółki zbożowej Elewarr i nadzoru nad nią Agencji Rynku Rolnego - poinformował rzecznik NIK Paweł Biedziak.

NIK negatywnie oceniła w raporcie sprawowanie przez Prezesa ARR nadzoru właścicielskiego nad spółką. - Rola agencji - jako właściciela - w wyznaczaniu kierunku rozwoju Spółki oraz określaniu źródeł finansowania tego rozwoju, była pasywna - stwierdziła NIK.

- Stwierdziliśmy, że sytuacja finansowa tej spółki ulegała pogorszeniu, a zysk uzyskiwała ona głównie dzięki działaniom niezwiązanym bezpośrednio z obrotem zbożem i jego przechowywaniem. Malała też rola Spółki w przechowywaniu zapasów interwencyjnych zbóż UE - powiedział rzecznik NIK Paweł Biedziak.

Jak wykazała kontrola, prezesa spółki Elewarr powołano bez postępowania kwalifikacyjnego, wymaganego ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji, a członkom zarządu przyznano wynagrodzenia w kwotach przekraczających limity dozwolone w tzw. ustawie kominowej. Łączną kwotę wynagrodzeń nienależnie pobranych w spółce NIK wyliczyła na 1,4 mln zł.

W zaleceniach pokontrolnych NIK uznała za wskazane opracowanie i wdrożenie przez resort skarbu strategii rozwoju Spółki, określającej założenia, kierunki działań, a także sposoby realizacji wyznaczonych zadań.

mp, pap

Czytaj także

 0