KE się zgadza: WBK przejmie Kredyt Bank

KE się zgadza: WBK przejmie Kredyt Bank

Bank Zachodni WBK przejmie Kredyt Bank
Komisja Europejska podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu co do przejęcia Kredyt Banku przez Banco Santander, a tym samym przez Bank Zachodni WBK - poinformował Kredyt Bank.

"Zarząd Kredyt Banku informuje, iż Komisja Europejska wydała decyzję o niewyrażeniu sprzeciwu co do przejęcia kontroli nad emitentem przez Banco Santander, a tym samym przez Bank Zachodni WBK oraz stwierdziła, że planowane przejęcie kontroli jest zgodne ze wspólnym rynkiem i z Umową o Europejskim Obszarze Gospodarczym" - podano w komunikacie.

Planowane połączenie obu banków nastąpi poprzez przeniesienie wszystkich aktywów i pasywów Kredyt Banku na rzecz Banku Zachodniego WBK, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK poprzez emisję akcji Banku Zachodniego WBK, które zostaną wydane wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Kredyt Banku. W wyniku połączenia ma powstać trzeci co do wielkości bank w Polsce pod względem aktywów, portfela kredytowego i depozytów oraz drugi co do skali pod względem działalności maklerskiej i funduszy inwestycyjnych, z siecią liczącą ponad 900 placówek oraz 3,5 mln klientów. Połączenie ma wzmocnić pozycję banków w segmencie bankowości detalicznej i korporacyjnej.

Parytet wymiany akcji wyniesie 6,96 akcji BZ WBK za 100 akcji Kredyt Banku. Po planowanym połączeniu Santander obejmie ok. 76,5 proc. akcji połączonego banku, a KBC ok. 16,4 proc. Pozostali inwestorzy mniejszościowi uzyskają około 7,1 proc. akcji. Przedstawiciele Santandera zapewnili, że skala zamknięć oddziałów obu banków będzie niewielka, ponieważ ich sieci są w dużej mierze komplementarne.

Banki zapowiadały, że sfinalizowanie transakcji spodziewane jest pod koniec 2012 roku. Warunkiem takiego scenariusza jest jeszcze uzyskanie zgody na połączenie od Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie z zapowiedziami zastępcy przewodniczącego KNF Wojciecha Kwaśniaka, decyzji w tej sprawie można spodziewać się na jesieni. Kwaśniak mówił wcześniej, że KNF będzie chciała, by bank powstały z połączenia pozostał notowany na warszawskiej giełdzie, a udział akcji pozostających w wolnym obrocie wynosił co najmniej 25 proc.

PAP, arb

Czytaj także

 0