Bezrobocie w górę

Bezrobocie w górę

Stopa bezrobocia w Polsce podniosła się o 0,1 punkta proc. (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 12,4 proc. wobec 12,3 proc. w lipcu - podał GUS. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu sierpnia wyniosła 1,964 mln osób.
GUS podał, że w sierpniu odnotowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia, zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym. Liczba bezrobotnych była wyższa niż przed miesiącem o 11,5 tys. osób, czyli o 0,6 proc. W ujęciu rocznym wzrosła o 109,4 tys. (w analogicznym okresie 2011 roku zanotowano spadek o 7,8 tys., czyli o 0,4 proc.).

Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (19,3 proc.), kujawsko-pomorskim (16,6 proc.), zachodniopomorskim (16,5 proc.), podkarpackim (15,3 proc.) oraz świętokrzyskim i lubuskim (po 14,9 proc.). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (9,1 proc.), mazowieckie i śląskie (po 10,2 proc.) oraz małopolskie (10,6 proc.).

W stosunku do lipca wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w 15 województwach, najbardziej znaczący: w mazowieckim (o 1,2 proc.), podkarpackim, pomorskim i świętokrzyskim (po 1,1 proc.), podlaskim i warmińsko-mazurskim (po 0,9 proc.). Jedynie w województwie wielkopolskim liczba bezrobotnych spadła o 0,4 proc. W porównaniu z sierpniem 2011 r. bezrobocie zwiększyło się we wszystkich województwach, najbardziej znaczący wzrost odnotowano w województwach: małopolskim (o 8,8 proc.), łódzkim (8,3 proc.), mazowieckim (o 7,8 proc.), śląskim (o 7,1 proc.) i wielkopolskim (o 6,7 proc.).

Z danych GUS na koniec sierpnia wynika, że do urzędów pracy w ciągu tego miesiąca zgłosiło się 207,3 tys. osób poszukujących zatrudnienia, o 5,4 tys. mniej niż w lipcu 2012 r. i o 5,1 tys. więcej niż w sierpniu 2011 r. Ponadto GUS poinformował, że na koniec sierpnia 488 zakłady pracy zadeklarowały zwolnienie w najbliższym czasie 39,3 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 11,4 tys. osób. Przed rokiem było to odpowiednio: 434 zakłady, 37,3 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 23,6 tys. osób.

W sierpniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 74,4 tys. ofert pracy, dla porównania przed miesiącem było to 64,4 tys., a przed rokiem 72,6 tys. W sierpniu urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 51,8 tys. osób.

GUS podał jednocześnie, że wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-sierpień była o 4,4 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2011 roku przy mniejszym o 0,9 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 4,6 proc.- podał GUS w komunikacie.

PAP, arb

Czytaj także

 1
  • Alert   IP
    Ale na Vincencie zapatrzonym w swoje tabelki i piramidy nie robi to wrażenia

    Czytaj także